Volop zon bij kaatsen voor iedereen 3 juli

0
903
IMG_6628.JPG

Zondag 3 juli organiseerde KF De Twa Doarpen de het kaatsen voor iedereen. Deze partij staat ook wel bekend als de zachteballen partij, omdat er gekaatst wordt met speciale ballen die groter en zachter zijn dan de normale kaatsballen. De partij werd gesponsord door Gietema Fourage. De weersvoorspellingen beloofden voorafgaand weinig goeds, maar gelukkig viel dit erg mee. In de loop van de dag moest zelfs de zonnebrandcrème tevoorschijn gehaald worden. De lijst telde 16 parturen en het was een mooie kaatsdag voor zowel spelers als publiek. Veel partijen eindigden in 5-4 of 5-5. Dit maakte dat de laatste slag pas rond half zes werd geslagen.

Finalisten waren de parturen Ype Bote Bonnema, Wim Kramer en Jelmer Stremler tegen Auke Walsma, Thea Zijsling en Janita de Jong.

Ype, Wim en Jelmer hadden in de eerste omloop Bert Jan Ouderkerken, Ekerina Bootsma en Margje de Vries verslagen met 5-4 6-2. In de tweede omloop maakten ze het erg spannend tegen Sjoerd Bouma, Ilse Galema en Sanne Galema door te winnen met 5-5 6-4. In de derde omloop, de halve finale, pakten ze de winst opnieuw nipt. Tegen Seakle Witteveen, Atty Gietema en Iris Ebbendorf werd het ook 5-5 6-4.

Auke, Thea en Janita verwezen in de eerste omloop Jan Postma, Kirsten Bijlsma en Bouwe Feenstra naar de verliezersronde door hen te verslaan met 5-1 6-4. In de tweede omloop waren ze met 5-3 6-4 te sterk voor Ids Walsma, Djurre Zijsling en Hinke Bouma. In de halve finale werd het erg spannend tegen Anne Bakker, Jildert Boersma en Anne Galama. Het werd 5-5 6-4 voordat ze daar de winst konden pakken.

In de finale werden de meeste eersten behaald op een stand van 6-6. Het was vooral het partuur van Auke dat op deze stand aan het langste eind trok. Het partuur van Ype wist op geen enkel moment de leiding in de partij te nemen, maar gaf de winst ook niet cadeau. Uiteindelijk werd het 5-4 6-2 en daarmee werden Auke, Thea en Janita de dagwinnaars. Voor Thea Zijsling extra leuk, omdat het voor haar de eerste keer in haar kaats carrière is dat ze een krans mee naar huis mocht nemen.

Natuurlijk was er ook een verliezersronde. Hier stonden Bert Jan Ouderkerken, Ekerina Bootsma en Margje de Vries in de finale tegenover Freerk Kootstra, Seakle Zijsling en Kees Bekema. Freerk, Seakle en Kees deden hun uiterste best om het hun tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken, maar verder dan een spel konden ze niet komen. Bert Jan, Ekerina en Margje wonnen met 5-2 6-2.

LAAT EEN REACTIE ACHTER