“Vrijheid in verbondenheid” Dodenherdenking 4 mei

0
689

Onder grote belangstelling vanuit het dorp, van familieleden van gevallenen en van anderen die op wat voor manier dan ook door de oorlog aan het dorp zijn verbonden, werd in Tjerkwerd op 4 mei de dodenherdenking gehouden. Na twee jaar een plechtigheid zonder publiek kon er weer als voorheen worden samengekomen bij het in 2014 opgerichte monument. Een herdenking die door de gebeurtenissen in de wereld van dit moment een extra lading had gekregen.

De kinderen van basisschool “de Reinbôge”, die het monument hebben geadopteerd, hadden een belangrijke rol bij de herdenking. Op school was voor hen een gastles verzorgd door de heer Bouwe Baarda uit Sneek.

In de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door het korps “Eensgezindheid”, droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, familie van gestorvenen, de basisschool en het 4 mei-comité.

Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door raadslid Arjen Doedel. Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar: vrijheid in verbondenheid. Een thema dat ons wijst op onze verantwoordelijkheid, juist nu de democratie in de wereld zo onder druk staat. De kinderen van groep 8 lazen twee zelfgemaakte gedichten voor, het ene van de jongens Rienk Bakker en Jippe de Vries en het andere van de meisjes: Hester Folkertsma, Lena Tiesma en Benthe Ouderkerken.

Na het spelen van enkele koralen door het korps blies Bouwe Speerstra even voor 8 uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog een kopje koffie werd geschonken.

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt.  Hartelijk dank ook voor alle giften in de collectebus, de opbrengst bedroeg maar liefst € 120,25! Dit stelt ons in staat de herdenking in Tjerkwerd in stand te houden. Heel hartelijk bedankt! 4 mei-comité Tjerkwerd: Margriet Bekema, Wiebren de Jong, Jurjen Koehoorn, Jentje van der Stap en Heleen Wilts

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER