Waterstofprofessor op jubileum windmolenpark Tjerkwerd

0
607

Professor Ad van Wijk komt op zaterdag 3 september naar Tjerkwerd voor een inleiding op het 25-jarig jubileum van Wynpark Beabuorren BV. De hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft geeft zijn visie op kansen voor nieuwe energiestromen.

Het windmolenpark ten zuidwesten van Bolsward bestaat dit jaar 25 jaar. Dit wordt gevierd met een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 3 september 2022. In 1997 werden er vijf turbines geplaatst met een totaalvermogen van 3 MW. Sinds 2007 staan er acht windturbines, goed voor een productie van 10,4 MW in totaal. Daarmee is Wynpark Beabuorren een van de grootste van Fryslân. Het park voorziet jaarlijks zo’n 9.000 huishoudens van stroom.

Eerste bottom-up initiatief windenergie
Wynpark Beabuorren BV was in de jaren negentig het eerste bottom-up initiatief op gebied van windenergie. Een bijzonder element is dat het dorp Tjerkwerd aandeelhouder in van het park. Met de opbrengst uit de windmolens worden tal van activiteiten gefinancierd, waaronder recent de ingrijpende verbouwing van het dorpshuis.

Energiesysteem voor de toekomst
Momenteel oriënteren de aandeelhouders, overwegend melkveehouders en oud-melkveehouders, zich op de komende 25 jaar, waarbij het vizier nadrukkelijk wordt gericht op het ontwikkelen van een nieuwe energiesystemen met potentie. Zo wordt gekeken hoe duurzame opwek van windenergie gecombineerd kan worden met energieopslag in batterijen, of de windenergie kan worden omgezet in waterstof of naar het lokaal benutten van de groene elektriciteit.

Professor Van Wijk ziet tal van kansen hiervoor, met name ook op gebied van waterstof. Hij zal deze op de bijeenkomst uit de doeken doen. Van Wijk ontwikkelde een plan om Noord-Nederland om te vormen tot dé waterstofeconomie van Nederland. Vooral dankzij zijn inzet heeft het kabinet inmiddels 500 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan waterstofprojecten en de ambitie uitgesproken in 2030 8 gigawatt aan groene waterstof te willen produceren. Dat is een verdubbeling van de eerdere plannen.

Beleefdag bij Windpark
Op de bijeenkomst zijn er ook andere inleidingen over nieuwe energiebronnen, zoals
stroomopwekking door middel van ultradiepe aardwarmte en over het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater. Verder is er een soort van beleefweiland, met tal van demonstraties en activiteiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER