Werkgroep Natuur Tjerkwerd

0
973

Eind 2019 deden we een oproep voor deelname aan een werkgroep natuur in Tjerkwerd. Die oproep bleek succesvol. Dorpsgenoten meldden zich aan: Sam Dijkstra, Ella Huisman, Agatha Miedema, Grietje Huisman en Gerrit Wijngaarden. Ook twee jonge studenten uit de buurt wilden graag meedoen: Harm van der Meulen en Domien Witteveen. Een enthousiaste groep van verschillende leeftijden en ieder met eigen voorkeuren en interesses.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 januari kwamen de vleermuizen en het project BATS YN BYLD aan de orde en ook een hele rij andere natuuronderwerpen. Van nestkasten tot houtstapels, van bollen planten tot natuurfotografie en van excursies tot contacten met de gemeente. Inmiddels is het eerste doel bereikt: leerlingen maken nestkasten voor vogels.

Op 6 maart zijn op de Reinbôge 10 nestkasten getimmerd en geverfd. Op 13 maart hebben we die gezamenlijk opgehangen in het parkje, bij de school en bij het sportveld. Kompas en meetlat waren nodig om de beste plek te bepalen. Niet te hoog of te laag, niet in de volle zon en de opening beschut tegen wind en regen.

De leerlingen houden de nestkastjes vanaf nu, op afstand, in de gaten.

Werkgroep Natuur Tjerkwerd
Anne de Vries

LAAT EEN REACTIE ACHTER