12 miljoen voor kruispunten N359

0
911
logo-provincie.png

Provinciale Staten stellen 12 miljoen euro beschikbaar voor het veiliger maken van drie kruispunten in de N359 van Bolsward naar Leeuwarden. Het gaat om de kruispunten Bolsward-Noord, Wommels-Noord en Burgwerd. Het plan is om de drie kruispunten ongelijkvloers aan te leggen, met tunnels onder de provinciale weg door. Het komende jaar werkt de provincie de plannen uit. De uitvoering van het werk vindt naar verwachting plaats in 2018 en 2019.

Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden stelt provincie Fryslân de uitgangspunten op waarmee rekening moet worden gehouden bij de bouw van de tunnels. Daarvoor worden verschillende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar de bodem en de flora en fauna in de buurt. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken stelt de provincie een voorlopig ontwerp op. Halverwege 2016 worden de direct belanghebbenden, zoals grondeigenaren, benaderd. Daarna worden de plannen ook gepresenteerd aan de betrokken bewonersgroepen en andere belanghebbenden. De opmerkingen en suggesties van deze partijen werkt de provincie in 2017 verder uit tot een definitief ontwerp.

De verwachting is dat de bouw van de tunnels in 2018 en 2019 plaatsvindt. Of deze planning gehaald wordt is afhankelijk van de benodigde grondaankoop en het verkrijgen van vergunningen. Via www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden houdt de provincie u op de hoogte. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Werkzaamheden N359 Bolsward Leeuwarden
De weg tussen Bolsward en Leeuwarden (N359) wordt verbeterd om de bereikbaarheid van Zuidwest-Fryslân en de verkeersveiligheid te verbeteren. De N359 is een belangrijke regionale weg, maar voldoet niet meer aan de eisen. Eén van de eisen is dat het verkeer elkaar niet meer kruist op deze weg. Daarom worden er ongelijkvloerse kruisingen aangebracht, bijvoorbeeld tunnels of viaducten.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met Despina Charalabidis van de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 89 46.

LAAT EEN REACTIE ACHTER