27 april 2018, Koningsdag

0
1242

De vlag op de toren, en Eensgezindheid, in prachtig nieuw tenue bij het Waltahûs. Tjerkwerd was klaar om de verjaardag en het 5 jarig jubileum-feest van koning Willem Alexander te vieren!

Na een rondrit van het korps werd, op het sportveld, de dag geopend met het zingen van het Wilhelmus. Terwijl de kaatsers zich alvast klaar maakten, dronk een ieder nog een kop koffie. Om 10 uur gingen de senioren los met het kaatsen: 8 parturen stonden er op de lijst. Er werd gespeeld met een winnaars en een verliezers ronde.

Om half elf was er een puzzeltocht door het dorp en werd de kennis van het koningshuis getest: Hoeveel jaar is Willem Alexander onze koning? Herken de drie prinsessen, èn Onder welke naam deed Willem Alexander mee aan de Elfstedentocht? Ook zijn er nog mooie groepsfoto’s gemaakt met het thema ‘Oranje’! De familie Bekema ging er met de prijs van door!

’s Middags startte de jeugd met kaatsen in twee categorieën: groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs (4 parturen) en klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs (5 parturen). Er werd in poules gekaatst. In de eerste groep ging de tweede prijs met 15 punten naar Hinke Bouma en Teake Tilstra. Wessel Folkertsma en Ilse Poelstra gingen met 21 punten er met de krans van door! In de tweede groep bleef het tot de laatste bal spannend! Uiteindelijk ging de eerste prijs (28 punten) naar Bouwe Feenstra en Sibrich Boersma. De tweede prijs (met 27 punten) ging  met Kees Bekema en Daphne Bijlsma mee naar huis.

Ook op het volleybalveld werd er fanatiek gespeeld! 3 tegen 3, dus iedereen moest flink aan de bak! Het team Wilhelmus Geertje Bakker, Klaas Boersma en Femke Galema konden genieten van de eerste prijs: heerlijke stroopwafels! En de boterbabbelaars waren bestemd voor de Fitlala’s te weten Evert Bakker, Jan Witteveen sr. en Sanne Galema. De Jeu de Boulers konden onder leiding van Lutske Schakel los. Er werd met 6 teams gespeeld. Team 6 bestaande uit Jentsje van der Stap en Tetsje Breeuwsma kregen de tweede-prijs medailles omgehangen, en de eerst prijs was voor Jos Falkena en Klaske Huitema!

Het was druk op het sportveld, want ook de traditionele kinderspelen zoals spijkerpoepen, zaklopen en oranje wasophangen werden gespeeld. Na afloop van de spelletjes werden de plakken cake versierd met een flinke toef slagroom en strooisuiker. Heerlijk!! Tijdens de kinderdisco werd er volop gedanst en gehost. Wat een feest!

Ondertussen werd ook de finale van het senioren kaatsen gespeeld. In de verliezersronde wonnen Jan Hessel de Groot, Rein Bakker en Hotske Burghgraef met 5-1 6-6 van tweede prijs winnaars Sven Bijlsma, Thomas Huitema en Theo Galema. In de winnaarsronde wonnen, na een spannende strijd met 5-5 6-0 Auke Walsma, Sjoerd Bouma en Lucas Bijlsma van Seakle Witteveen, Thomas Burghgraef en Jan Postma.

Deze dag werd afgesloten in het Waltahùs met een barbecue en een bingo met mooie prijzen! Zo kunnen wij, ook dit jaar, weer terug kijken op een geslaagde, gezellige en sportieve dag! Organisatie, begeleiders en deelnemers allemaal ontzettend BEDANKT voor een ieders inzet!

Prijzen kleurwedstrijd:
Peuters: Rianne Wijngaarden
Groep 1 t/m 3: Anke Tilstra
Groep 4 t/m 6: Riemer Teppema

LAAT EEN REACTIE ACHTER