Lintje voor Gerben Wijnja

0
1051

Het is de dag voor Koningsdag, traditiegetrouw de dag van de Lintjesregen. In Súdwest-Fryslân reikte waarnemend burgemeester Magda Berndsen in de Martinikerk in Sneek zeventien Koninklijke onderscheidingen uit voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Gerben Wijnja (63) was 41 jaar (1975-2016) naast zijn baan als onderwijzer vrijwilliger bij basisschool De Bron. Had zitting in de medezeggenschapsraad, was redactielid van de schoolkrant, lid van de bouwcommissie van de Heamielwagen en organisator van de jaarlijkse molenexcursie. Is vanaf 1975 redactielid van het molenblad ‘de Utskoat’ en was 10 jaar (1981-1991) vrijwilliger bij de vereniging Gild Fryske Mounders. Betrokken vrijwillig molenaar op de molens in Sint Johannesga en Tjerkwerd. Sinds 1992 is hij redactielid van de dorpskrant ‘it Skieppesturtsje’. In 2010 was Wijnja oprichter en bestuurslid (tot 2017) van ‘Kunstrijk Tsjerkwert’. Sinds 2012 is hij vrijwilliger voor de website van Tjerkwerd, fotograaf en webmaster en is schrijver van diverse boeken, onder andere over molens.

Bron: LC/BN | vrijdag 27 april 2018

LAAT EEN REACTIE ACHTER