Regen teistert 25e editie van Parodialoop

0
2957

Lieuwe Palstra uit Bolsward op de 11,5 kilometer en Bert Ausma uit Marum op de 7,4 kilometer kroonden zich zondag tot winnaars van de 25e editie van de Parodialoop. Bij de dames kwamen Grietje Ouderkerken uit Bolsward en Bernardine de Vries uit Parrega in koude en regenachtige omstandigheden als eersten over de streep in Tjerkwerd.

De Parodialoop beleefde zondag haar 25e editie. Een goed moment om bij wijze van experiment een tweede parcours van 11,5 kilometer toe te voegen aan de loop, zo vond het bestuur van de organiserende Iisklup Tsjerkwert. Het toevoegen van een langere afstand was een wens die al langer leeft bij veel lopers. Zo kwam het dat er naast het traditionele rondje over Tjerkwerd-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd voor het eerst ook een langere route werd gelopen: Tjerkwerd-Parrega-Greonterp-Blauwhuis-Tjerkwerd.

Lieuwe Palstra voltooide deze 11,5 kilometer in een tijd van 45 minuten en 40 seconden. Bauke Draijer uit Blauwhuis werd tweede in 47.50. De derde plek was voor Durk Tigchelaar uit Achlum in 49.33. Grietje Ouderkerken uit Bolsward won bij de dames in 1 uur, 2 minuten en 22 seconden. De tweede plek was voor Matty Feenstra uit Winsum, in en tijd van 1.03,49. De derde plek was voor Geertje Bakker uit Tjerkwerd in 1.05,39. Kees Bekema uit Bolsward was de snelste bij de jeugd in en tijd van 1.05.42.

Op de 7,4 kilometer won Bert Ausma uit Marum in 30,12. Tweede werd Hendrik Falkena uit Ysbrechtum in 32.00. De derde plaats was voor Siebolt Haijtema uit Workum in 32.38. Bij de vrouwen won Bernardine de Vries uit Parrega in 36,51, gevolgd door Hotske Burghgraef in 46.14 en Helena Zijsling in 48,12. Jimte Draaisma uit Bolsward en Naomi Feenstra uit Tjerkwerd wonnen bij de jeugd op de 7,4 kilometer in respectievelijk 37.47 en 39.07. De snelste Tjerkwerders op de 11,5 kilometer waren Seakle Witteveen en Geertje Bakker. Op de 7,4 kilometer waren dat Auke Walsma en Naomi Feenstra. Bij de Kidsrun, die vooraf ging aan de Parodialoop, wonnen Jari en Jiri Heppener uit Bolsward.

Voor de organisatie was het ietwat teleurstellend dat er verdeeld over twee afstanden ‘slechts’ 47 deelnemers aan de start verschenen. Vorig jaar was er maar één afstand en toen meldden zich 80 deelnemers. Ongetwijfeld speelde het koude en regenachtige weer hierin een rol. Een bijzonder moment was zondag het eerbetoon aan de onlangs overleden Jaap van Lingen, de man die vrijwel vanaf het begin nauw betrokken was bij de organisatie van de Parodialoop. De wisselbeker voor de snelste Tjerkwerder in de loop heet voortaan de Jaap van Lingen Wisselbokaal.

Uitslagen Kidsrun en Parodialoop:

Kidsrun t/m 9 jaar
Jari Heppener Bolsward 6.09
Teake Tilstra Tjerkwerd 6.11
Jara Heppener Bolsward 6.21
Jesse Bakker Tjerkwerd 6.21
Rienk Bakker Tjerkwerd 6.35
Tieme Draaisma Bolsward 6.41
Jesse Wijngaarden Tjerkwerd 7.29
Jonathan de Boer Tjerkwerd 7.34
Petra Bekema Bolsward 7.38
Douwe Bakker Tjerkwerd 7.46
Hester Folkertsma Tjerkwerd 7.46
Theo Bekema Bolsward 8.27
Anke Tilstra Tjerkwerd 8.36
Riemer Ouderkerken Tjerkwerd 8.41
Daniel de Boer Tjerkwerd 8.45
Hidde Wijngaarden Tjerkwerd 8.55
Elsa Kramer Tjerkwerd 9.38
Tys Kramer Tjerkwerd 11.45
Elke Tilstra Tjerkwerd 19.23
 |
Kidsrun  10 t/m 12 jaar
Jiri Heppener Bolsward 9.06
Wessel Folkertsma Tjerkwerd 9.30
Marilyn Mulder Hichtum 9.42
Bert Bekema Bolsward 11.07
Lieke Draaisma Bolsward 11.56
Willem Schakel Tjerkwerd 12.06
Hinke Bouma Tjerkwerd 13.16
 |
7,4 Km jongens t/m 16 jaar
Jimte Draaisma Bolsward 37.47
 |
7,4 km meisjes t/m 16 jaar
Naomi Feenstra Tjerkwerd 39.07
Tara Boomkamp Tjerkwerd 42.46
Eline Miedema Tjerkwerd 42.59
 |
7,4 km mannen 17 jaar en ouder
Bert Ausma Marum 30.12
Hendrik Falkena Ysbrechtum 32.00
Siebolt Haijtema Workum 32.38
Walter Falkena Ysbrechtum 35.39
Klaas Halma Gaast 36.06
Freark Kaspersma Abbega 36.16
Gert-Jan Jorna Bolsward 36.38
Auke Walsma Tsjerkwert 36.42
Djurre Zijsling Tjerkwerd 37.06
Hendrie van der Werf Bolsward 38.45
Dikkie v/d Werf Bolsward 38.45
Hette Bakker Lippenhuizen 39.28
Jorrit Noordmans Wommels 40.05
Wieger Bakker Tjerkwerd 42.15
Vincent de Boer Arum 42.15
Leo Bekema Heeg 43.04
 |
7,4 km vrouwen 17 jaar en ouder
Bernardine de Vries Parrega 36.51
Hotske Burghgraef-Haagsma Tjerkwerd 46.14
Helena Zijsling Wommels 48.12
Femke Boonstra Sibrandabuorren 48.12
Feikje Burghgraef Balk 49.22
Jantine de Boer Bolsward 50.21
Iris Feenstra Tjerkwerd 50.50
Florine Balkema Sneek 51.31
Aly Schakel Tjerkwerd 52.38
Thea Zijsling Tjerkwerd 52.38
Siemke Huitema Tsjerkwert 56.00
 |
11,5 km jongens t/m 16 jaar
Kees Bekema Bolsward 1.05.42
 |
11,5 km mannen 17 jaar en ouder
Lieuwe Palstra Bolsward 45.40
Bauke Draijer Blauwhuis 47.50
Durk Tigchelaar Achlum 49.33
Simon Speelman Sneek 50.32
Henk van der Meer Gorredijk 50.44
Herman Westerhuis Workum 52.26
Willem Biemolt Utrecht 52.32
Johan Bekema Bolsward 55.42
Seakle Witteveen Tjerkwerd 56.08
 |
11,5 km vrouwen 17 jaar en ouder
Grietje Ouderkerken Bolsward 1.02.22
Matty Feenstra Winsum FR 1.03.49
Geertje Bakker Tjerkwerd 1.05.39
Nynke van der Meer Tjerkwerd 1.10.01
Heleen Wilts Tjerkwerd 1.15.31
LAAT EEN REACTIE ACHTER