28 augustus: Familie Kaatsen

0
848
logo zonder tekst.jpg

K.F. DE TWA DOARPEN organiseert op 28 Augustus 2016, om 11:00 uur familiekaatsen. Deze partij staat altijd garant voor een gezellige en sportieve kaatsdag! Opgeven voor deze partij gaat per partuur. Minimaal 1 persoon van het partuur moet lid zijn van de vereniging. Een partuur bestaat uit twee of drie personen die allemaal familie zijn van het lid dat het partuur opgeeft. Deelname is vanaf groep 5 van de basisschool (schooljaar 2015/2016).

Sponsor van deze partij is de familie De Groot. Voor de winnaars is er een mooie wisselbeker, beschikbaar gesteld door de fam. Galama We hopen op veel deelnemende families! Publiek is natuurlijk ook weer van harte welkom!

Opgave uiterlijk 25 augustus 20.00 uur bij het bestuur.

Sjoerd Bouma                            0515 336449 (voorzitter)
Jetske Dijkstra                           0515 560101 (secretaris)
Jan Hessel de Groot                   06 23099272 (penningmeester)
Seakle Witteveen                        06 13408673
Sietske vd Meulen                      0515 857263
Auke Walsma                             06 53612835
Bert Jan Ouderkerken                 06 42237194
Of via de e-mail: kfdetwadoarpen@hotmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER