Zondag 17 juli organiseerde KF De Twa Doarpen een ledenpartij voor de jeugd en de senioren.

0
836
IMG_1524.JPG

De jeugdpartij voor alle jeugdleden van groep 5 van de basisschool t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs werd gesponsord door Dierenartsenpraktijk Bolsward. De seniorenpartij voor leden vanaf klas 3 van het voortgezet onderwijs werd gesponsord door klusservice Gemini. De uitslagen waren als volgt:

Senioren:
Winnaarsronde
1e Bert-Jan Ouderkerken, Sjoerd B. Bouma en Ekerina Bootsma.
2e Ids Walsma, Jelle Brandsma en Rowanne Terpstra

Verliezersronde
1e Anne Bakker, Freerkje Hoeke en Thea Zijsling
2e Auke Walsma, Jan Postma en Atty Gietema

Jeugd:
1e Lucas Bijlsma en Janita de Jong
2e Hotze Sikkes en Anne Galama

1e Margje de Vries en Bouwe Feenstra
2e Willem Poelstra en Ruben Jan de Rouwe

LAAT EEN REACTIE ACHTER