3 Juli kaatsen voor iedereen

0
825
kf.jpg

KF De Twa Doarpen organiseert 3 juli 2016, om 11:00 uur het ‘kaatsen voor iedereen’. Dit is een kaatspartij voor leden én voor iedereen uit Tjerkwerd/Dedgum e.o. die wel eens kennis wil maken met de kaatssport. (vanaf groep 5 van de basisschool) Er wordt gekaatst met zachte ballen, dus een kaatswant is niet noodzakelijk. Verder speelt iedereen door elkaar, dus jong of oud, man of vrouw, topspeler of leek, iedereen kan je tegenstander of ‘maat’ zijn.

Sponsor: GIETEMA FOURAGE
Opgave: uiterlijk donderdag 30 juni, 20.00 uur bij het bestuur
Inleg: jeugd t/m klas 2 van het voortgezet onderwijs €2.-, Senioren €3.-
Inclusief verliezersronde

Deelname is voor eigen risico.

Publiek is natuurlijk ook van harte welkom! Het belooft weer een gezellige kaatsdag te worden!

Tot ziens op it Skiepefjild!

Het bestuur;

Sjoerd Bouma                        0515 336449               Voorzitter
Jetske Dijkstra                       0515 560101               Secretaris
Jan Hessel de Groot               06 23099272               Penningmeester
Sietske vd Meulen                  0515 857263
Seakle Witteveen                    06 13408673
Auke Walsma                         06 53612835
Bert Jan Ouderkerken             06 42237194
e-mail: kfdetwadoarpen@hotmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER