De Familie Scheltinga

0
1464
Gerben Scheltinga 1873-1936

Hoe de Tjerkwerder familie Scheltinga uit Tjerkwerd verdween. In juni 2007 kreeg ik een mailtje van een achterkleinzoon van Gerben Scheltinga. Hij vroeg zich af waar zijn overgrootvader Gerben Scheltinga had gewoond.

Het verhaal begint met Sikke Scheltinga. Sikke is geboren op 7-9-1827 in Workum, hij huwde op 9-5-1863 Aaltje Hoekstra uit Westhem. Na hun huwelijk zijn ze in waarschijnlijk in Tjerkwerd komen wonen, in ieder geval woonden ze daar toen hun eerste kind werd geboren. Ze kregen 5 kinderen, die allemaal in Tjerkwerd geboren zijn.

  1. Tjitze 19/3/1865 te Tjerkwerd
  2. Sijtske 10/6/1867 te Tjerkwerd
  3. Sjoerd 29/05/1869 te Tjerkwerd
  4. Pieter 27/7/1870 te Tjerkwerd
  5. Gerben 7/10/1873 te Tjerkwerd
NR544
Bewoners bij een van de huisjes.

Sikke Scheltinga was arbeider. Volgens de boeken op 106 buiten. Dit is hoogst waarschijnlijk één van de twee dubbele arbeiders huisjes op Rijtseterp. Bij Hein Gietema (Rijtseburen nr 4) stond er één, en tegenover de boerderij van Galama. (Bij Rijtseburen nr 4 staat nog steeds het restant van dit huisje). Dus zal Sikke hoogstwaarschijnlijk boerenarbeider op één van deze boerderijen geweest zijn. Het was een armoedige tijd. Veel mensen uit Friesland emigreerden (zie bv. De Wiersma’s).

2e generatie: De Kinderen van Sikke en Aaltje
1. Zoon Tjitse was koopman en vertrok op 13-4-1892 naar Meersum in Limburg.
2. Dochter Sijtske trouwde met Hendrik v/d Zee uit Westhem in 1891.
3. Zoon Sjoerd trouwde in 1901 met Ybeltje Posthuma uit Witmarsum en kregen 5 kinderen. Sikke werd in Tjerkwerd geboren op 13-05-1902, Mintje werd geboren in Bolsward in 1903, Aaltje in Barradeel 1905, Susanna te Struemp (Duitsland) en Fonger in 1914 te Bolsward. Dus Sjoerd en Ybeltje zijn vaak verhuisd, wat in die tijd redelijk normaal was. Immers elk jaar in mei namen de boeren weer nieuwe arbeiders aan. Dit veroorzaakte elk jaar weer vele verhuizingen, en is ook de reden waarom veel huwelijken toen altijd in mei werden gesloten!

1953 - bidprentje Sjoerd Scheltinga-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zoon Pieter stierf op de jonge leeftijd van bijna 7 jaar.
5. Zoon Gerben is in 1873 geboren en huwde op 13 mei 1899 Pietje Lemstra uit Tirns. Ze kregen 6 kinderen. De eerste 3 zijn in Tjerkwerd geboren. Sikke *02-08-1900 Tjerkwerd, Pieter, Tjitze * 1904 Tjerkwerd, Regina Alida, Monica Cecilia en Petronella.

Gerben Scheltinga 1873-1936
Gerben Scheltinga 1873-1936
Pietje Scheltinga-Lemstra 1871-1933
Pietje Scheltinga-Lemstra 1871-1933

Gerben was net als zijn vader arbeider. In Tjerkwerd hebben zij gewoond op nr 43, en later op 122 Dit is de âld-Hang waltaweg nr 11. Gerben heeft niet constant in Tjerkwerd gewoond: Op 28-12-1889 kwam hij uit Bolsward, op 09-08-1890 vertrok hij naar Leeuwarden, en op 13-5-1899 kwam hij uit Franeker (met zijn vrouw Pietje waarmee die dag was getrouwd.) Na 6 jaar in Tjerkwerd gewoond te hebben, vertrokken ze op 04-01-1905 naar Den Haag. Gerben kwam in den Haag bij de ‘stille binken’ te werken, dat waren de niet-geüniformeerde politie inspecteurs die de orde moeten handhaven als daaraan behoefte was. Hij schijnt daarvoor op zolder ook een of meer bouviers gehad te hebben. Hij woonde aan de Schimmelweg in Den Haag, die straat bestaat nog. Overigens waren die stille binken wel te herkennen want omdat de politie de fietsen destijds centraal inkocht, waren politiefietsen te herkennen aan een groen bandje om de dynamo! Gerben overleed op 11-03-1936 in Den Haag, 62 jaar oud. Pietje overleed op 08-10-1933 in Den Haag, 62 jaar oud.

1936 - bidprentje Gerben Scheltinga-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e generatie
1. Kinderen van Sjoerd en Ybeltje. Sikke huwde Jacoba van Walta. Zij kregen 1 kind: Atie Sikke is overleden op 16-01-1942 in Sneek, 39 jaar oud. Jacoba is overleden op 26-01-1995 in Amstenrade, 87 jaar oud.

Workum rk 15. Sikke Scheltinga
Grafsteen van Sikke Scheltinga in Workum.

2. Kinderen van  Gerben en Pietje

 

 

 

 

 

2. Kinderen van  Gerben en Pietje. Hun oudste zoon Sikke (*02-08-1900 Tjerkwerd) was 6 jaar oud toen het gezin naar Den Haag verhuisde. Hij huwde op 10-09-1924 in Den Haag met Henriette de Keijzer. Zij kregen 11 kinderen, Ben 1925, Riet 1926, Chris 1928, Piet 1929, Moon 1930, Fien 1931, Rina 1932, Jet 1934, Rens 1937, Frans 1940 en Nel 1943. Sikke was ambtenaar bij de algemene rekenkamer. Hij overleed op 5-12-1972 te Den Haag.

Sikke Schelktinga en Henriette de Keijzer huwelijk 1924
Sikke Scheltinga en Henriette de Keijzer
Sikke Scheltinga 1900-1972
Sikke Scheltinga 1900-1972

 

Tjidse Scheltinga en Petronella Schouten huwelijk 1932
Tjidse Scheltinga en Petronella Schouten

Tjidse de zoon van Gerben en Pietje Lemstra huwde Petronella Schouten. Zij kregen 3 kinderen, Nel 1933, John 1936 en Leo 1939. Tjidse had een schoenenwinkel in de Boekhorststraat in den Haag.

Met dank aan Ben Marselis, kleinzoon van Sikke.

LAAT EEN REACTIE ACHTER