Haven in Tjerkwerd

0
1162

WITMARSUM – In het kader van het Friese Merenproject worden ook in de gemeente Wûnseradiel een groot aantal projecten uitgevoerd. Doel van het Friese Merenproject is om het Friese watersportgebied te behouden en te verbeteren voor watersporters en recreanten en volop -werkgelegenheid te creëren in de toeristische en recreatieve sector.

Een van de projecten in Wûnseradiel is de opwaardering van de Workumer Trekvaart. In dat kader worden in Tjerkwerd onder andere aanleg- en wachtvoorzieningen en een insteekhaventje voor zo’n 10 ligplaatsen gerealiseerd. De oever langs de Waltaweg wordt geschikt gemaakt om af te meren. Ook zullen een aantal cultuurhistorische stalten (stenen wasplaatsen) aangebracht worden.

Bij de brug Eemswoude wordt aan elke zijde van de brug 30 meter wachtvoorziening gerealiseerd, en in Parrega wordt de bestaande stalen damwand aan weerszijden van de brug afmeervriendelijk gemaakt.

Aanpak watersportvoorzieningen in Wûnseradiel, 30-05-2007

LAAT EEN REACTIE ACHTER