Friesland.OpGlas: snel internet ook in Tjerkwerd

0
753
OpGlas.jpg

Boeren, burgers en buitenlui… lees meer Maar ook basisscholen, bedrijven en andere belanghebbenden slaan de handen ineen voor hoogwaardig breedband in het Friese buitengebied. Want supersnel en stabiel internet is van vitaal belang voor het platteland. Of het nu thuis is of in de klas, op de zaak of in het boerenbedrijf.

In steden en grotere plaatsen is snel internet via de kabel – in Leeuwarden zelfs over glasvezel – in de regel wel verkrijgbaar. Op het platteland daarentegen ploetert menig ondernemer, school en burger nog voort over een trage en regelmatig haperende inbelverbinding. Een beter alternatief is meestal niet beschikbaar en helaas staan de providers zich niet te verdringen om hierin verandering te brengen.

Actieve rol
De Provinsje Fryslân ziet hoogwaardig (glasvezel) breedband als belangrijke factor voor het veiligstellen van de leefbaarheid en het bevorderen van de economische ontwikkeling van het platteland. Daarin wil de Provinsje een actieve rol nemen en om die reden is eind vorig jaar een investeringsvoorstel opgesteld, wat bekrachtigd is door Provinciale Staten.

Voldoende animo
Los van zaken als de uiteindelijke financiering, het te kiezen aanlegmodel en andere technische aspecten is voldoende animo in en rond een dorp of buurtschap een absolute voorwaarde om de aanleg van glasvezel rendabel en daarmee mogelijk te maken. Voordat de schep de grond in kan, moet er dus nog wel wat gebeuren. Door de hele gemeenschap erbij de betrekken: van burger tot boer en basisschool.

Aanmelden op website
Samen met coöperatieve vereniging Fryslân Ring, die in de afgelopen jaren met succes glasvezel op bedrijventerreinen in de provincie mogelijk heeft gemaakt, wil de Provinsje Fryslân de behoefte aan beter internet in het Friese buitengebied in kaart brengen. Daarvoor is de website Friesland.OpGlas.nl in het leven geroepen. Geïnteresseerden kunnen zich hier vrijblijvend aanmelden.

Afwachten niet nodig
Friesland.OpGlas wordt gesteund door LTO Noord Fryslân, Samen Deskundiger Fryslân en stichting Doarpswurk. Op dit moment wordt door de partijen gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak. Maar dat hoeft u niet af te wachten: attendeer uw relaties op Friesland.OpGlas en breng het aantal aanmeldingen nu al in een stroomversnelling!

Krachten bundelen
Het is zaak dat zoveel mogelijk burgers, ondernemers, scholen, instellingen en andere belanghebbenden zich registeren op Friesland.OpGlas. Want alleen door lokaal voldoende massa te creëren kan de volgende stap richting de aanleg van supersnel (glasvezel)internet worden gezet. Als boeren, burgers en basisscholen hun krachten bundelen, maken we het samen waar.

Op school: alle ouders bij de les
Voor menig Friese basisschool wordt het steeds moeilijker om van de huidige, digitale leermethoden gebruik te maken. Het komt zelfs voor dat de behandeling van lesstof één of twee dagen moet worden uitgesteld omdat de internetverbinding niet meewerkt. Voor leerlingen die thuis aan de slag gaan met online opdrachten is de situatie meestal niet veel beter. Basisscholen staan midden in de lokale gemeenschap en kunnen een belangrijke rol vervullen bij het informeren en mobiliseren van met name de ouders van de leerlingen!

Dankzij de boer: lagere aansluitkosten
Ook voor ondernemers binnen en buiten het dorp staat het ontbreken van een adequate internetvoorziening het werk regelmatig in de weg. Binnen het boerenbedrijf wordt tegenwoordig dagelijks gebruik gemaakt van internet, bijvoorbeeld voor de digitale registratie van bedrijfsgerelateerde informatie zoals een melksysteem. Als boeren hun land openstellen voor het ingraven van mantelbuizen, scheelt dit al gauw kilometers graafwerk. Daarmee profiteert de hele gemeenschap van lagere aansluitkosten!

In het dorp: iedereen op één lijn
Van jong tot oud, van scholier tot ondernemer: de komst van supersnel internet heeft voordelen voor iedereen. Maar voor het zover is, moet de hele gemeenschap op één lijn zitten en het met elkaar willen realiseren. Want uiteindelijk kan iedere deelnemer het verschil maken bij het wel of niet behalen van de benodigde hoeveelheid aansluitingen. Dorpshuizen en Plaatselijke Belangen kunnen aanjagen en verbinden. Als de boer meedoet, profiteert ook de burger. En als de burgers meedoen, wordt het mogelijk voor de basisschool!

LAAT EEN REACTIE ACHTER