Geslaagde 22ste parodialoop

0
2195
parodia.jpg

Op zondagmiddag 3 mei liep een groot aantal deelnemers de 22ste parodialoop!

Foto’s van de hardlooptocht vindt u via de volgende link; http://www.mijnalbum.nl/Album=TNIHY8QY

De uitslagen zijn als volgt:

Jeugd 7 t/m 9 jaar:
1. Siard van der Goot        Gaastmeer           5.42
2. Yara de Boer                 Exmorra              5.59
3. Noa de Boer                  Exmorra              6.16
4. Wessel Folkerstma        Tjerkwerd            6.34
5. Lieke Draaisma             Tjerkwerd            7.56
6. Hinke Bouma                Tjerkwerd            8.01
7. Margje de Vries            Tjerkwerd             8.03
8. Jorrit Hogenes              Lekkum                8.04
9. Sigrid Schakel               Tjerkwerd            8.05
10. Bert Bekema                Bolsward             8.07
11. Jippe de Vries             Tjerkwerd            8.12
12. Mirthe Hogenes          Lekkum               8.44
13. Petra Bekema              Bolsward             10.59
14. Hester Folkertsma       Tsjerkwert          niet gefinisht

Jeugd 10 t/m 12 jaar:
1. Kees Bekema               Bolsward            11.37
2. Marit Draaisma            Tjerkwerd          13.15
3. Janita de Jong              Tjerkwerd          13.19
4. Lineke Schakel             Tjerkwerd          14.18
5. Birte Folkertsma           Tjerkwerd          14.20

Meisjes 12 t/m 16 jaar
1. Ilse Palstra                   Bolsward           1.06.10

Jongens 12 t/m 16 jaar:
1. Jimte Draaisma             Tjerkwerd         33.24
2. Luc Visser                     Heeg                37.29
3. Cor Visser                     Heeg                43.55

Dames 17+:
1. Rian van Buren             Tjerkwerd          29.00
2. Ylona Kruis                   Ysbrechtum       30.23
3. Nynke Steigenga           Exmorra            32.20
4. Hester Groenveld          Bolsward           36.39
5. Marijke de Jong             Wolsum             36.54
6. Nynke Bogaard             Bolsward            37.02
7. Anke Witteveen            Bolsward            37.11
8. Aaltsje Witteveen          Bolsward            37.36
9. Marrit Bleeker               Arum                 39.35
10. Jose Bleeker                Bolsward            39.41
11. Grietje Palstra             Bolsward            42.21
12. Heleen Wilts               Tjerkwerd           42.25
13. A. Steigenga               Gaastmeer          43.21
14. Idskje Stegenga          Oudemirdum      43.45
15. Tine Nieboer               Tjerkwerd          44.07
16. Annemieke van
       der Velde – de Boer    Bolsward            44.25
17. Aukje Hogenes            Lekkum              44.27
18. Froukje Gerbrandij      Witmarsum         46.48
19. Thea Zijsling               Tjerkwerd           47.39
20. Anneke Jansen            Parrega               47.39
21. Iris Feenstra                Bolsward             48.32
22. Elske van de Meulen    Easterein            49.45
23. Ekerina Bootsma          Makkum             50.03
24. Lisanne Burghgraef      Tjerkwerd          50.03
25. Siemke Huitema           Tjerkwerd          50.27
26. Martina Pool                 Sneek                50.46
27. Mira Hoek                     Tjerkwerd          52.01
28. Liesbeth Reijenga          Abbega             52.36
29. Margriet Bekema           Tjerkwerd          54.02
30. Geertje Bakker               Tjerkwerd          54.02
31. Mattie de Boer                Joure                54.26
32. Lidwien Broenink            Joure                54.26
33. Helena Zijsling              Tjerkwerd          54.26

 

Heren 17+:
1. Willem de Boer              Exmorra               25.31
2. Folkert Attema              Heeg                    29.00
3. Gerrit Kramer                Bolsward              29.00
4. Eelke Cramer                Oudega SWF         29.55
5. Siebolt Haijtema           Workum               30.02
6. Erik Bakker                   Oosterbierum       30.26
7. Douwe de Jong             Wolsum                31.53
8. Ruurd van Wieren         Heeg                    32.20
9. Aise Bouma                  Kimswert              32.44
10. Bowe Bruinsma           Bolsward              33.02
11. Jouke Hoekstra           IJlst                      33.04
12. Cor van Sluis              Franeker               33.07
13. Murk Postma              Nijland                 33.11
14. Seakle Witteveen        Tjerkwerd             33.24
15. Hendrie Van der Werf Bolsward               33.59
16. Symen van der Velde  Waaksens             34.33
17. Tonny Witteveen         Bolsward              35.12
18. Eduard Witteveen        Groningen           35.12
19. D. van der Werf           Bolsward             36.30
20. Steef Haarsma             Scharnegoutum  37.20
21. Bertus-Rinse Bakker    Tjerkwerd           38.08
22. Sjoerd Wijngaarden     Easterein             39.31
23. W. Brander                  Exmorra              39.54
24. Evert Bakker                Tsjerkwert          41.05
25. Raymond Beintema      Bolsward             41.20
26. Haye Huitema              Tjerkwerd           41.54
27. Bouwe Huitema            Bolsward             42.31
28. Ruben van der Zee       Tjerkwerd           43.42
29. Idzard Pruiksma           Oudemirdum      43.45
30. Harmen Mollema          Nijland               44.22
31. Rudie Vallinga               Bolsward           47.23
32. Klaas Willem Zwaagstra IJlst                   50.46
33. Freark Kaspersma         Abbega             54.05
34. Reinder Sinnema           Leeuwarden      54.26
35. Marc van Gelder            Leeuwarden      54.26

LAAT EEN REACTIE ACHTER