Koningsdag Tjerkwerd 2015

0
1202
koningsdag 4.jpg

Toen op Koningsdag ’s ochtends in Tjerkwerd de gordijnen open gingen kon iedereen met het goede been voor het bed verlaten. Een stralende zon beloofde een mooi dag te brengen. Om 09:10 stond het korps ‘Eensgezindheid’ klaar voor de optocht door het dorp. Ook waren de eerste kinderen reeds aanwezig om in de optocht mee te lopen. Op het veld aangekomen werd er geopend door de voorzitter met aansluitend het Wilhelmus. Bijzonder ook dat tijdens deze Koningsdag de nieuwe kleed- kantineruimte echt in gebruik kon worden genomen zodat iedereen zich tegoed kon doen aan een lekker bakje koffie o.i.d. Om 10:00 werd er gestart met het kaatsen, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen gingen 11 partuur de strijd met elkaar aan om die zo begeerde krans te winnen.

Om 10:30 was het tijd om los te gaan met het Jeu de boule, waar zich 16 mensen voor hadden opgegeven en met het volleybal, waarbij 10 fanatieke sporters aan de bak gingen. Er werd vandaag in tweetallen gespeeld zodat 5 aan elkaar gewaagde teams zichzelf in het zweet mochten jagen.

Ondertussen werden in de nieuwe kantineruimte de stoelen en tafels klaargezet voor het cakeje versieren, de kinderen vermaakten hun er goed mee! Toen de buikjes rond waren mochten ze naar buiten voor de spelletjes. Zo was er o.a. een touwtrekwedstrijd, spijkerpoepen, kroontje prikje en een OranjeRun, het was een groot succes.

Rond etenstijd kon iedereen in de nieuwe accommodatie terecht voor een broodje knak en een heerlijke kop soep. De toch wel frisse wind die er waaide had er voor gezorgd dat al dat warms wel welkom was.

Het kaatsen gaat zo’n dag gewoon door maar voor die gene die al uitgekaatst was en alle anderen was er DiscGolf. Een speelse variant van gewoon golf waarbij in zo weinig mogelijk worpen een frisbee door de hoepel moet worden gegooid. Het parcours liep door het hele dorp en er werd mooi gestreden.

Toen de jeugd was uitgekaatst en de finales bij de volwassenen los konden verzamelden 50 kinderen zich in het Waltahuis voor de Kinderdisco!!! Vandaag werd deze ‘Disco’ geleid door Troubadour Jan Nota die een heel scala aan dansjes, liedjes en attributen  uit een kist toverde. Geholpen door zijn drie assistentes Marije, Femke en Ilse werd er geroeid, voeten gestapeld en kwamen ook zeker alle voetjes van de vloer. Aansluitend aan de disco was er voor iedereen een patatje. 

Na dit spektakel werd door alle vrijwilligers de boel weer klaargezet voor de jaarlijkse barbecue. Een kleine 150 bewoners hadden zich hier voor opgegeven en er werd dan ook weer lekker gegeten. Tussen het bakken en braden door was er natuurlijk ook weer het hoogtepunt van de avond, het Draaiend Rad. Vele mensen gingen met gevulde handen naar huis. Mede door het weer maar hoofdzakelijk door de sportieve en enthousiaste inzet van iedereen was het weer een mooie dag.

Uitslagen kleurwedstrijd

1e prijs Hidde Wijngaarden, Hinke Bouwma en Janita de Jong

Uitslagen jeu de boule

1e prijs Jos Falkena             2e prijs Tetsje Breeuwsma             3e prijs Andrea Boersma
             Dokie Zwart                         Trudy Witteveen                            Sjoerd Breeuwsma

Uitslagen Volleybal

1e prijs Jelle Feenstra           2e prijs Pier Jan Zijsling                  3e prijs Sjors Witteveen
            Agatha Witteveen                  Marjanna de Jager                           Boukje Zijlstra

Uitslagen Kaatsen Jeugd

Winnaarsronde

1e prijs Lucas Bijlsma               2e prijs Lineke Schakel                  3e prijs Janita de Jong
             Sigrid Schakel                           Amarins Wilts                                Willem Poelstra

Verliezersronde

1e prijs Femke Galama                2e prijs Stefan Dijkstra
             Daphne Bijlsma                           Bouwe Enne Feenstra

Uitslagen Kaatsen volwassenen

winnaarsronde

1 prijs Ype Bote Bonnema                2e Prijs Seakle Witteveen               3e prijs Bert Jan ouderkerken
           Anne Gietema                                    Freerkje Walsma                            Rowanne Terpstra
           Sigrid de Boer                                     Atty Gietema                                 Michiel de Jong

verliezersronde

1e prijs Menno Galama                       2e prijs Ids Walsma
             Wiebren de Jong                                 Jelle Brandsma
             Kirsten Bijlsma                                   Djurre Zijsling

Een foto impressie:

LAAT EEN REACTIE ACHTER