Gezamenlijke ledenpartij Wolsum – Tjerkwerd

0
1022
IMG_0271.JPG

Zondag 7 juni werd er gekaatst op het sportveld in Tjerkwerd tijdens een ledenpartij. KF De Twa Doarpen kaatste samen met KF De Seare Han uit Wolsum. Voor de basisschooljeugd was er een partij die werd gesponsord door H. Feenstra. Er deden 15 parturen mee.

De uitslag:
Winnaarsronde
1. Oane Tjalma en Sibrich Boersma
2. Willem Kroon en Amarins Popma
3. Lucas Bijlsma en Douwina de Jong
4. Bouke Rypma en Sigrid Schakel

Verliezersronde
1. Kees Bekema en Marije Frankena
2. Bouwe Feenstra en Sikke Brandsma

Bij de senioren deden 12 parturen mee. Deze partij werd gesponsord door De Waard.

De uitslag:
Winnaarsronde
1. Bert Jan Ouderkerken, Tsjitske Galama en Robin Bijlsma
2. Ids Walsma, Wiebren de Jong en Rianne de Jong
3. Roel Hekkema, Freerkje Walsma en Kirsten Bijlsma

Verliezersronde
1. Herman Terwisscha van Scheltinga, Johan Ouderkerken en Jinke Rypma
2. Sven Bijlsma, Klaas vd Meulen en Koos vd Zee

LAAT EEN REACTIE ACHTER