Skieppesturt 2016: Boukje en Sjoerd Bouma

0
1388
skiep162.jpg

Tjerkwerd – Volgens goede traditie reikt de redactie van de Tjerkwerder dorpskrant ’t Skieppesturtsje jaarlijks een prijs uit aan een bewoner die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het dorp en de gemeenschap. Het dorpsblad bestaat in maart 40 jaar en in al die jaren konden, op een uitzondering na, Skieppesturten worden uitgereikt. De jaarprijs is gebaseerd op de bijnaam van de dorpsbewoners van het dorp aan de trekvaart tussen Bolsward en Workum.

De schapenstaarten en de vachten waarin de redactie zich hult tijdens de uitreiking worden elk jaar beschikbaar gesteld door de vachtenlooierij van Van Buren in Bolsward. Rients van Buren is als medeoprichter van de dorpskrant ook de initiatiefnemer in deze. Daarvoor krijgt hij een bijzonder aandenken in de vorm van een ingelijst, historisch document waarin het bedrijf in woord en beeld wordt beschreven.

Maar de echte Skieppesturt bezorgde de redactie de nodige hoofdbrekens, want er waren meerdere opties. De ijsclub vierde haar 140-jarig bestaan, een EHBO-coryfee nam na 45 jaar afscheid van de plaatselijke club, de meest gevaarlijke weg van Friesland was schitterend opgeknapt en langs het monumentale gevellint van de Waltaweg werd door twee particulieren belangrijk restauratiewerk uitgevoerd waarmee het aanzien werd verfraaid.

Toch ging de Sturt naar iemand anders, naar een echtpaar wel te verstaan. Boukje en Sjoerd Bouma hadden zich in de afgelopen jaren ontpopt als echte dorpsmensen die zich als stille werkers voor bijna elk karretje wel wilden laten spannen. Sjoerd manifesteert zich als dorpsomroeper en treedt daarmee in de voetsporen van de wijd en zijd bekende Schakel. Hij is of was actief binnen de kaatsclub, de ijsbaanvereniging, de buurtvereniging, de sportveldcommissie en als bouwer van het clubhonk droeg hij ook zijn steentje bij. Bovendien beschikt hij over acteerervaring in de rol van Scrooge en Kerstman, terwijl hij ook nog eens een hoofdrol vervulde in een videoclip van dorpsmuzikant Jan Nota.

Boukje doet niet voor hem onder als het gaat om de inzet voor het dorp. Ze is een begrip als het gaat om soep met ballen voor de kaartsvereniging, voor de ijsclub staat ze altijd klaar, ze heeft zitting in de ouderraad van de basisschool en zat voorheen in het bestuur van de peuterspeelzaal. Net als haar man is ze ook binnen de buurtvereniging actief, alsmede in het bestuur van de Stichting It Waltahûs.

De redactie was dan ook van mening dat dit echtpaar de jaarprijs volledig toekwam en dat werd in de zaal van het dorpshuis t.g.v. het nieuwjaarsbal nog eens onderstreept met een luid en welgemeend applaus. In een dankwoord sprak Sjoerd de zaal toe waarbij hij aangaf dat hij en Boukje zich van begin af aan in het dorp zeer thuis hebben gevoeld en als echte Skieppesturten zich overal voor hebben ingezet. De jaarprijs voelt voor hen dan ook als een zeer gewaardeerde onderscheiding die gekoesterd zal worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER