Uitnodiging jaarvergadering Oranjevereniging MEI INOAR IEN

0
849
Mei Inoar Ien.jpg

Vrijdagavond 27 Januari 2017  om 20.00 uur is er in It Waltahûs te Tjerkwerd de jaarvergadering van ‘Oranjevereniging Mei Inoar Ien’.

De agenda bestaat uit de volgende punten:

  1. Welkom/ Opening
  2. Notulen Jaarvergadering 2016 en Jaarverslag
  3. Verslag Penningmeester en vaststellen Kascommissie
  4. Bestuursverkiezing; zowel Auke Walsma als Jan Nota/Lieske Nota treden af. Als nieuw lid heten wij welkom; Ida Folkertsma, tegenkandidaten kunnen zich tot 26 januari melden bij het bestuur van de Oranjevereniging.
  5. Dorpsfeest 7 en 8 juli 2017; bekendmaking thema;
  6. Rondvraag en sluiting

Na afloop kunt u kijken naar fotoreportages van Koningsdag, het Dorpsfeest en de Sinterklaasintocht 2016!

U bent van harte welkom!

LAAT EEN REACTIE ACHTER