Nieuwe website online!

0
1204
website1.jpg

Aan het begin van dit nieuwe jaar is de nieuwe website van Tjerkwerd online gegaan!
De komst van de website is het resultaat van een heel lang voortraject, wij zijn dan ook blij
de website nu aan u te kunnen tonen en hopen dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

De website wil een toevoeging zijn aan de dorpsgemeenschap:Vóór en dóór het dorp!
Alle verenigingen, bedrijven, personen, stichtingen, besturen en meer in en om Tsjerkwert
mogen haar bijdrage leveren aan de inhoud van de website.

Een ieder is uitgenodigd om de website te bekijken, verbeterpunten door te geven, te promoten en bijdragen te leveren!
We hopen dat alle inwoners van Tjerkwerd mee gaan helpen de website invulling te geven.

We hebben op de nieuwe website speciale  aandacht voor Tjerkwerds Historie dit in de vorm van Mulder’s Archief.
In 2005 hebben Feike Mulder en Gerrit Mulder de website tsjerkwert.nl opgericht. De grote verzameling van de familie Mulder met foto’s,
verhalen en meer hebben op deze wijze een eervolle plek gekregen op het wereldwijde web.

Heeft u vragen opmerkingen, bijdragen of meer stuur een mailtje naar: websitetsjerkwert@gmail.com

Met vriendelijke groet,

namens het dorpsbelang Tjerkwerd e.o.,

de werkgroep website tsjerkwert.nl,

Jos Falkena
Ans Valkering
Jan Witteveen
Danielle Kraft
Jan Kroontje
 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER