Oorlogsmonument WOII

0
1359

Op 4 mei 2014 is in Tjerkwerd een monument opgericht ter nagedachtenis aan vier mensen die om zijn gekomen in de Tweede Wereldoorlog.

TJERKWERD – Philip Todd, een oomzegger van oorlogsslachtoffer Folkert Wierda, heeft zondagmiddag het oorlogsmonument bij het kerkhof in Tjerkwerd onthuld. Op het monument worden de vier Tjerkwerder oorlogsslachtoffers Justin Gerstner, Philip Willem Pander, Folkert Wierda en Leo Flapper herdacht. Burgemeester Hayo Apotheker legde een krans bij de dodenherdenking in het dorp. Het monument is geadopteerd door leerlingen van basisschool De Reinboge. Voortaan zullen elk jaar herdenkingen bij het monument gehouden worden. Na de ceremonie op het kerkhof werd in het dorpshuis het eerste exemplaar van ‘Opdat wij niet vergeten’ van Gerben Wijnja ten doop gehouden. Het eerste exemplaar werd door Folkert Schukken, zoon van de smid in wiens gezin waar Pander en Wierda onderdoken, aangeboden aan de zoon van Wierda. In het boek staan de verhalen van de vier Tjerkwerder slachtoffers opgetekend.

“Opdat zij met eere mogen rusten. Nederland zal de martelaren, die vielen voor zijn bevrijding, nimmer vergeten. Naam voor naam, persoon voor persoon, zal hun nagedachtenis bij ons voortleven.” Koningin Wilhelmina, in radiotoespraak 1942.

LAAT EEN REACTIE ACHTER