Opening De Jongs Bakkerij in Bolsward

0
1630
De Jong (4)

Een groot aantal mensen  was maandagmiddag samengestroomd in De Jongs bakkerij (de voormalige De Hanze) om de officiële opening van de verbouwde en uitgebreide bakkerij bij te wonen. Er is een heel stuk bijgebouwd, dat binnen een tijdbestek van twee maanden door bouwbedrijf P. v. Zuiden van Tjerkwerd tot stand is gebracht.

Nadat de heer G. de Jong allen had welkom geheten was het woord aan burgemeester J. M. A. Mulder, die de familie in Bolsward hartelijk welkom heette en blij was met deze vestiging in Bolsward, alhoewel dit wel een schaduwzijde voor Tjerkwerd betekende, dat niet alleen een bedrijf verliest, maar ook een aantal gewaardeerde inwoners ziet vertrekken.

De Jong Hanze (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

De opening werd verricht door het in werking stellen van de nieuwe oven, waaruit een groot krentenbrood werd getoverd, groot genoeg om alle aanwezigen van een snel krentenbrood te voorzien. Hierna was het woord aan de vader van de jonge directeur de heer Roel de Jong, die vertelde dat zijn vader 75 jaar geleden als jong bakker in Menaldum begon en later naar Tjerkwerd en dus de grondlegger van het bedrijf was. Aan de expansie van het bedrijf heeft de heer Roel de Jong zelf de grote stoot gegeven, waarbij in eerste instantie de beschuit een grote rol speelde, zelf bracht hij dit product bij de bakkers en later kwam hierbij het brood en de koek.

De Jong Hanze

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het personeel sprak de heer Hein de Haan, die getuigde van een prettige samenwerking tussen personeel en directie. Het was wel even kritiek geweest toen de beschuitbakkerij  werd stopgezet, maar gelukkig kwam er weer andere aanvulling. Uit de oorlogsjaren kunnen wij ons nog herinneren, dat bakker R. de Jong, wegens brandstofschaarste zijn brood uit Bolsward moest halen en dat Hein als bakkersknecht in Bolsward kwam werken.

Als wij de broodfabricage uit die dagen vergelijken met de nieuwe broodfabriek dan is dat wel een enorm verschil. Namens de Hanze-bakkers sprak de heer H. Wijnia. Toen in 1963 werd begonnen met de Centrale bakkerij kon men niet voorzien de enorme ontwikkeling en verandering in het distributieproces van de laatste 10 jaar. Hij was blij dat de bakkerij blijft bestaan en wenst de familie veel succes toe.

Na een dankwoord van de heer G. De Jong was er ruim gelegenheid om de bakkerij te bezien. Ons trof de volautomatische meng- en opbolmachine ,die de degen in de blikken aflevert, die op karretjes naar de rijskasten gaan en in de nieuwe dubbele oven tot broden worden gebakken. Maar ook de oude oven was nog warm, maar dat is ook wel nodig. Want naast het brood komt de afdeling banket in een rijk assortiment.

De Jong (4)

Fd 8-5-1973
Gemengde gevoelens
O
pening broodfabriek in Bolsward, maar Tjerkwerd bedrijf armer

Burgemeester J. M. A. Mulder  van Bolsward stelde gistermiddag De Jongs Bakkerij in Bolsward in werking door een krentenbrood van meer dan een meter uit de oven te halen. Voorheen was de ,,Hanze-bakkerij in het pand gevestigd. Het bedrijf is overgekocht door de heer G. de Jong uit Tjerkwerd die er nu een broodfabriek in is begonnen met twintig mensen personeel.
De  heer   R. de  Jong  Sr.  begon in Tjerkwerd in 1926 de bakkersactiviteiten. Gedurende de laatste jaren schoot de capaciteit van de bakkerij in  Tjerkwerd tekort. Het gemoderniseerde en uitgebreide bedrijf in Bolsward heeft een capaciteit van 512 broden per uur, waardoor het bedrijf  beter zijn functie in de groothandel aan kan.
Men levert vooral aan ,,koude bakkers’’ in en rond Bolsward en aan tehuizen en supermarkten, de zogenaamde levering via het derde kanaal. In zijn openingstoespraak sprak burgemeester Mulder van de gemengde gevoelens, die de vestiging van het bedrijf in Bolsward, bij hem opriepen. Immers: de verhuizing van Tjerkwerd naar Bolsward leidt tot een verschraling van het platteland en het   teruglopen van de werkgelegenheid aldaar. Anderzijds prees hij de ondernemingslust van de fam. De Jong en erkende hij de noodzaak van bedrijfsuitbreiding. Niettemin zien B. en W. liever dat mensen en bedrijven uit de Randstad het Noorden opzoeken en de activiteit op  het platteland blijft gehandhaafd. Hierop is het beleid van Bolsward dan ook gericht.
LC  8-5-1973
Twintig personeelsleden

Grote bakker van Tjerkwerd naar Bolsward

BOLSWARD – De Jongs bakkerij, die een maand geleden uit Tjerkwerd naar Bolsward is gekomen heeft gisteren officieel de nieuwe fabriek en kantoorruimte geopend. ,,Nieuw” is overigens niet helemaal het juiste woord. Het pand, waar het bedrijf nu in is gevestigd, was eigendom van de Hanze-bakkerij en dit bedrijf werd door De Jong overgenomen en uitgebreid. De nieuwe vestiging in Bolsward biedt aan twintig man werk en heeft bakkers, grootwinkelbedrijven en tehuizen in de wijde omgeving van de stad tot klant.

De Jong is één van de langzamerhand vrij groot wordende rij van uitdijende dorpszaken die zich in Bolsward vestigen. Burgemeester Johan Mulder had er alle begrip voor, dat  men
Tjerkwerd   niet  erg blij  is met het vertrek.  Hij  zet overigens,  dat  het gemeentebestuur   van  Bolsward  geen moeite had gedaan om De Jong uit Tjerkwerd weg  te krijgen.  Bolsward
heeft namelijk  geen  belang   bij  een uitholling  van het haar omringende platteland. Als een bedrijf echter uitziet naar een andere plaats van vestiging dan wil men In Bolsward de directie best met open armen ontvangen.

Met genoegen constateerde de heer Mulder, dat het aantal bedrijven in ,,zijn’’ stad groeiende is en daarom ook de werkgelegenheid ,,Wij mogen beslist niet klagen als wij kijken naar vergelijkbare  en  grotere   steden in Friesland. De voorzitter van dorpsbelang van Tjerkwerd, de heer Anne Gietema, zei dat zijn dorp  wordt  ontluisterd. De bakkerij  dicht,  verschillende  huisjes leeg en   hier en  daar   nog  duidelijk sporen van de stormschade.,, It liket raer yn Tsjerkwert’’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER