Opheffing O.L. School deel 1

0
752

Toen er bericht kwam dat de school zou worden opgeheven, werden er diverse instanties om advies gevraagd. Ook de vereniging van Volksonderwijs werd om advies gevraagd.

,,VOLKSONDERWIJS.’’
Opgericht 25 Mei 1886.
(Statuten laatstelik goedgekeurd bij K.B. van 23 April 1930. No. 59.)
HOOFDBESTIJUR.
Bo 3/71

AMSTERDAM (zuid) 6 februari 1934…
ALEXANDER BOERSSTRAAT 13. TELEFOON 20509.
POSTGIRO 35954. GEMEENTE GIRO V. 2939

De Heer F. BAKKER.
Sekretarls Afd. Vol.ksonderwijs.
B O L S W A R D.

Geachte Heer Bakker,

Zeker moet van dat besluit van Ged Staten in beroep gegaan worden. Het adres moet gericht worden aan de Koningin en kan in een ongefrankeerde envelop aan H.M de Koningin te ‘s Gravenhage gezonden worden; het adres moet op zegel.

Getekend moet het worden door de ouders, niet door de oudercommissie; de oudercommissie wordt niet ontvankelijk verklaard en dan zou alle moeite vergeefs zijn en het beroep stranden op een formeel bezwaar. Binnen 30 dagen na de beslissing van Ged. Staten moet het stuk in Den Haag zijn.

In uw concept stellen we een paar wijzigingen voor; we zenden U daarom hierbij uw brief terug. Dringend verzoeken we U echter dit schrijven weer aan ons op te zenden: ‘t is reeds in ons archief opgenomen, terwijl we toch ook al deze gegevens (nodig hebben) voor een eventuele verdere behandeling van de zaak nodig hebben.

Het ter audientie gaan van de voorzitter en secretaris van de oudercommissie raden we zeer aan. Maat men wachte daarmede, totdat de zaak in behandeling komt bij de Raad van State en dit kan nog wel enige weken duren. Men kan dan op de gewone audientiedag (maandag) naar Minister Marchant gaan vooraf schrijve men even een briefje aan de kamerbewaarder van Z.E. met verzoek de namen van beide komende heren op de lijst te willen plaatsen. Na de audientie ontvangen we graag een berichtje over het onderhoud; wellicht kan ik dan ook nog eens met de Minister gaan spreken.

Steeds gaarne tot uw dienst

Hoogachtend en vr.gr.

Klaas de Vries.
Hoogachtend en vr.gr. Alg Secretaris Penningmeester.

LAAT EEN REACTIE ACHTER