Opheffing O.L. School deel 4

0
672

Voor de zekerheid over de datum waarop het verzoek bij de Raad van State moet zijn, worden er inlichtingen ingewonnen bij de provincie.

Weledele Heren,

Ondergetekende is belast met het opstellen van’t adres waarbij de ouders der schoolgaande kinderen van Tjerkwerd, gem. Wonseradeel in hoger beroep gaan van’t besluit van Ged. Staten van Friesland, die de openbare school in Tjerkwerd hebben opgeheven. Vriendelijk verzoekt hij daarom van U toezending van de datum , No. —- afd. —- van boven genoemd besluit.

Met vriendelijke dank voor Uw moeite

Hoogachtend
F.Bakker Kade 4
Bolsward.

 

Weledele van Dongen.

G.C.

Hiernaast ‘t antwoord v/d Prov Griffier.

 Het is in elk geval wel goed, dat ‘t adres der ouders vóór 17 Febr wordt verzonden, tenzij U er wel van overtuigd is, dat de datum van bekendmaking wettelijk geldend is.

Staat niet boven’t adres – Bolsward 10 Febr 1934 !

 Wil U dit even wijzigen: Tjerkwerd 10 Febr 1934

Met vriend. Gr

F.Bakker Secr. Volsonderwijs.

 

Beleefd wordt u medegedeeld dat het besluit van Ged. Staten is van 17 januari, No. 184, 2e afdeeling,

Hoogachtend Prov Grifiier
2e afdeeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER