Oude foto’s Eensgezindheid

0
1415
NR965

Een greep uit de vele foto’s van Eensgezindheid.

NR965

NR965 Optocht dorpsfeest 1959 op de weg voor de boerderij van Sytse Dijkstra.
1? 2 ? 3 Klaske Postma 7 Teddy Oostenveld 8 Hein de Haan 9 Iet s Huitema.

NR972

NR972 Eensgezindheid Uitvoering in de Harmonie. 1 Teddy R Oostenveld 2 Hein de Haan 3 Harmen G de Boer 7 Wiebe E Bakker 8 Sjoukje Tj Draayer 10 Anny v/d Meer 12 Douwe v/d Meer 14 Thea F Gietema-v/d Meer 15 DOuwe Wijngaarden.

NR973

NR973  Eensgezindheid. 1 Rintje Visser 2 Tsjamme Draayer 3 Broer Burghgraef 6 Jolly Teddy Oostenveld 7 Meindert v/d Wal 9 Meester Jan Walinga 11 Hendrik de Haan 12 Hiltje d v/d Meer 13 Antje G Mulder 14 Jappy Oostenveld 15 Tsjalke D v/d Meer 16 Wiebe E Bakker  17 Harmen G de Boer 18 Douwe v/d Meer 19 Fokke B Gietema.

NR975

NR975  Eensgezindheid konkoers. 1 Dirigent Sytsma 2 Fokke B Gietema 3 Binke Bakker
4 Piet d v d Meer 5 Tsjamme A Draayer 6 Lieuwe F de Boer 7 Piet dj Zijsling 8 Hein de Haan 9 Douwe W Bruinsma 10 Douwe v/d Meer 1 1 Douwe Wijngaarden 12 Okke Postma 13 Harm de Boer 14 Thea Gietema v/d Meer 15 Sjoukje Tj Draayer 16 Sjoukje D Wijngaarden 17 Anney A v/d Meer 18 Marten v/d Wal 19 Okke J Postma 20 Tjitte D Wijngaarden 21 Klas J Postma 22 Jelte B Speerstra 23 Wiebe E Bakker 24 Teddy R Oostenveld.

NR978

NR978 Eensgezindheid.  Tjikke D Wijngaarden en Sjoukje Tj Draayer.

NR981

NR981 Ineke van der Meer,Tjitte Wijngaarden, Douwe Wijngaarden.

NR982

NR982 Eensgezindheid konkoers Melkwerum sept 1942. 1 Eelke Joh Reitsma 2 Gerben M v/d Wal 3 Beeny R Koster 4 Ieke d Rusticus 5  Johannes W Bruinsma 6 Okk S Postma 7 Douwe Wijngaarden 8 Fokke B Gietema 9 Folkert Bouwsma 10 Binke Bakker 11 Bote de Boer 12 Harm de Boer 13 Douwe W Bruinsma 14 Klaas F Schukken 15 Wiebe E Bakker 16 Pier Zijsling 17 Gerrit R Koster 18 Douwe v/d Meer 19 Pieter S Postma 20 Renske E Bakker 21 Tine J Twijnstra 22 Dirigent Wybinga 23 Doutzen R de Jong 24 Thea v/d Meer 25 Oege Schukken 26 Reny J Twijnstra.

NR988

NR988 Eensgezindheid. 1 Dirigent Sekele Hoitinga uit Witmarsum 2 Marten R Posthumus 3 Meindert Rijpma 4  Sjoerd B Bakker 5 Teake N de Boer 6 Harmen de Boer 7 Hans Dj ZIjsling 8 Douwe Damstra 9 ? 10 Sjouke D Lemstra 11 Okke B Zijsling 12 Dootzen Gaastra 13 Doede Tj Wijngaarden 14 Hendrik Dj Zijsling 15 Hendriekes D Zwaagstra 16 Klaas F Schukken 17 Brand P Volbeda 18 Roelof G de Jong.

NR989

NR989 Eensgezindheid. 1 Bote de Boer 2 Willem Zwaagstra 3 Henderik Schukken 4 Douwe Damstra 5 Folkert Bouwsma 6 Douwe Wijngaarden 7 Pier de Haas 8 Jan Oostenveld 9 Harm de Boer 10 Klaas F Schukken 11 Dirigent S Hoitinga 12 Teake n de Boer 13 Henderik Zijsling 14 Alle Douma 15 Jopie Deelstra 16 Doede Wijngaarden 17 Sjouke Lemstra.

NR991

NR91. Corrie Postma Heeres, Okke Postma, Doutje Bakker de Jong, Wiebe Bakker.||Corrie Postma Heeres, Okke Postma, Doutje Bakker de Jong, Wiebe Bakker.|Corrie Postma Heeres, Okke Postma, Doutje Bakker de Jong, Wiebe Bakker.

NR999

NR999 Eensgezindheid. 1 Sico O Postma 6 Siete Wiersma-Draayer 7 ?brugwachter?10 Jelte Speerstra 12 Siep Hiemstra 13 Hans Batterham 15 ? Batterham 16 Jan Blanksma (dirigent).

NR997

NR998

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelH. Jorna 29 April 1884
Volgend artikelSingel 7 en 9