Personele Kohieren

0
666

Onze website is nu opgenomen in het Archief van de Gemeente Wûnseradiel. Gaarne zouden wij ook als link vermeld worden op uw prachtige website.

Onze website is te vinden als http://www.tjaart-egge.nl. Wij Douwe Meinderts Bonnema en Tjaart Egge Martens werken aan een database van de Personele Kohieren van Wonseradeel, 1689-1794. We zijn gestart met het jaar 1794 en we programmeren nu het jaar 1752. Het digitaliseren van deze kohieren is een gigantische klus. Het resultaat is echter verbluffend. Wij zijn aan deze klus begonnen omdat deze kohieren dreigen te verbleken door opgelopen waterschade. Met behulp van een speciaal fotoprogramma trachten we de verbleekte teksten weer leesbaar te maken. Inmiddels hebben we ruim 7500 bladzijden gefotografeerd en gerubriceerd.

De Personele kohieren vormen tot nu toe een nog vrij onbekende bron, omdat het speuren  in deze boeken veel tijd en geduld kost Door die inhoud te digitaliseren is de toegankelijkheid enorm verbeterd en blijkt deze bron een schat aan informatie te bevatten. Het Personele Kohier bevat een jaarlijks gedateerd overzicht van personen die geregistreerd zijn omdat zij begoedigd zijn. Dat betekent niet dat alleen rijken zijn genoteerd. Begoedigd betekende toen – elke persoon die iets erft wordt gerekend tot de begoedigden. Dit geeft meer perspectief aan de bron. Het aantal geregistreerde belasting plichtigen met een laag inkomen is vrij groot.

Wat zijn nu de mogelijkheden van deze bron? In de eerste plaats kun je de boeken lezen als een burgerlijke stand. De personen zijn per plaats geregistreerd en bij verhuizing wordt de volgende woonplaats vermeld. Door de belastingplichtige een eigen persooncode te geven, kun je de vermelde personen als het ware oormerken. Dit heeft het voordeel dat moeilijk te traceren personen met namen als Pieter Pietersen nu een eigen gezicht krijgen en zijn te volgen.  Is uw belangstelling gewekt kijk op: tjaart-egge.nl onder Personele kohieren Wonseradeel. Misschien vindt u zo een verre voorouder.

Douwe Meinderts Bonnema
Tjaart Egge Martens

LAAT EEN REACTIE ACHTER