Skieppesturt 1983: Het Schoolbestuur

0
752
skieppesturt 83

Tjerkwerd – In Tjerkwerd is op het traditionele Nieuwjaarsbal de ‘Skieppesturt fan ‘t jier’ weer verkozen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan degene(n) die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk maakte(n) voor het dorp. Nieuw dit jaar bij de verkiezing was dat ook de dorpelingen hun stem konden uitbrengen, terwijl in voorgaande Jaren enkel de dorpskrant redactie de ‘Skieppesturt benoemde.Er was echter maar een opkomstpercentage Van zeven binnengekomen! Talloze aanwezigen in  de zaal hoopten ook dit jaar weer heimelijk dat de keus op hen viel. Uiteindelijk werd de prijs toebedeeld aan het bestuur van de Lagere School bestaande uit; P. Burghgraef, M. Poelstra, L. Huisman en de dames C. Hofstra en S. de Boer.

‘Tjerkwerd in de ban van de Skieppesturt’

De twee laatstgenoemden ontbraken helaas hij de uitreiking.De vele tijd die het bestuur in het schoolonderhoud had gestoken, de reorganisatie door de toevoeging van een kleuterafdeling en het benoemen van diverse leerkrachten, werden als redenen genoemd dat de prijs naar het. bestuur ging. Minister Deetman sloopt de plattelands-scholen met zijn beleid en daarom is het een zware opgave om de school draaiende te houden aldus Jan Dijkstra, woordvoerder der uitreikings-commissie. Na de uitreiking werd de avond feestelijk voortgezet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER