Skieppesturt 1987: Hylke Feenstra

0
1048
HFeenstra

Tjerkwerd – De redactie van de dorpskrant ‘it Skieppesturtsje’ bekroonde afgelopen vrijdagavond dorpsgenoot Hylke Feenstra met de titel ‘Skieppersturt 1987’ Het was alweer voor de elfde maal dat op nieuwjaarsdag een dergelijke onderscheiding wordt uitgereikt. Elk jaar komen daar Tjerkwerders voor in aanmerking, die beoordeeld worden op hun activiteiten voor het dorp en de gemeenschap. Unaniem koos de redactie, zo onthulde redactielid Jan Dijkstra, voor Hylke Feenstra.

Op de foto zien we Hylke Feenstra met de ‘Skieppesturt’ om de hals, toont de daarbij behorende oorkonde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER