Skieppesturt 1998: Okke Postma

0
702
Skieppesturt 1998

Tjerkwerd, het dorp aan de Workumer Trekvaart, had op 2 januari weer haar traditionele nieuwjaarsreceptie in dorpshuis ‘It Waltahûs’. Op deze belangrijke ontmoetingsplaats voor de Skieppesturten, de bijnaam der Tjerkwerders, heette Trudy WitteveenHettema, voorzitster van stichting ‘It Waltahûs’ een ieder hartelijk welkom. Zij bedankte Germ Dijkstra voor zijn inzet voor het dorpshuis gedurende de afgelopen periode. Dijkstra liet weten het graag gedaan te hebben. Zijn periode kenmerkte zich door een grote mate van veelzijdigheid. Zo maakte hij nog de oude situatie mee van voor de verbouwing. Toen het dorpshuis een ware renaissance beleefde, werd er het nodige van zijn inzet gevraagd. Na de opening brak een nieuwe periode aan van veel vrijwilligerswerk. De inspiratie van het nieuwe onderkomen mag ook zeker een uitdaging zijn voor zijn opvolger Bert Miedema.

Hierna was het woord aan de redactie van de dorpskrant die de jaarprijs 1998 kwam uitreiken aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft weten te onderscheiden. De Skieppesturtredactie had dit jaar haar keuze laten vallen op Okke S. Postma van de Kade te Tjerkwerd. Na een vocaal voorspel onder leiding van Henk van der Zee voerde Gerben Wijnja in zijn toespraak de spanning op. Hij prees de kersverse ‘Skieppesturt’ vanwege zijn veelzijdige betrokkenheid bij het dorpsgebeuren. Zo was Okke Postma bijvoorbeeld al vanaf 1945 actief in het korps dat na de oorlog aan haar comeback werkte. In de loop der jaren kwamen er vele activiteiten voor het dorp bij. De actieve Skieppesturt zette zich in voor de kerk, de begrafenisvereniging, de school, de oranjevereniging en ook voor het dorpshuis. In ‘It Waltahûs’ vervult hij zo’n beetje de rol van conciërge. Hij werd verder gekarakteriseerd als een creatieve duizendpoot. Tot ver over de landgrenzen zijn zijn miniatuurbouwwerken van Tjerkwerd bekend. Ze geven het dorp een speelse aankleding en dat wordt zichtbaar gewaardeerd. Altijd kan een beroep op hem worden gedaan. Ideeën voor allerlei aardige zaken betreffende Tjerkwerd heeft hij steeds wel gehad én nog altijd loopt hij rond met nieuwe plannen. Het is daarom ook zeer terecht dat hij voor al die inspanningen werd uitgeroepen tot ‘Skieppesturt 1998’. Nadat bekend werd gemaakt dat Okke Postma tot Skieppesturt was uitgeroepen, werd een welgemeend applaus zijn deel. Trudy Witteveen hing hem de ‘Skieppesturt’ om, waarna Okke Postma de bijbehorende oorkonde mocht ontvangen.

Op de foto zien we Okke Postma die glimt van trots als Trudy Witteveen hem toespreekt. Links, gehuld in schapenvacht net als de andere redactieleden, Henk van der Zee die de Skieppesturt met oorkonde gereed houdt voor overhandiging. (Foto Rick Steur)

LAAT EEN REACTIE ACHTER