Skieppesturt 2003: Jaap van Lingen

0
850
Skieppesturt 2003

Tjerkwerd – Eens in het jaar wordt tijdens het traditionele nieuwjaarsbal in het Waltahûs een dorpsgenoot uitgeroepen tot “Skieppesturt fan it Jier”. Zaterdag 3 januari stonden de redactieleden van het dorpskrantje dan ook opnieuw in vol ornaat klaar om dit keer een man te eren die reeds zo’n 20 jaar op vele terreinen actief is in het dorp. Henk van der Zee trad op als woordvoerder van de vijf-hoofdige redactie bestaande uit Liesbeth Galama, Tea Huitema, Riemkje Lemstra, Gerben Wijnja en Henk van der Zee.

In zijn nieuwjaarstoespraak haalde hij de ‘Nije winkelman’ aan die ‘no’t er goed en wol op it pluche sit it mes der goed yn set’ Ook het koningshuis en Maxima passeerden de revue alsmede het oorlogsgeweld in Irak en het zoveelste weer record dat bijgeschreven kon worden in de dikke geschiedenisboeken.

Maar er waren meer belangrijke dingen voor het dorp te bespreken en de uitreiking van De Skieppesurt betekende ook nu weer het hoogtepunt van de avond. De redactie van de dorpskrant heeft het wel een moeilijker gehad met haar keuze, zo verklapte Henk van der Zee:”Yn stee fan trijen oeren debattearjen kamen wy dit jier hast sûnder striid ta in beslút. En wy tinke dat it in wiis beslút wurden is.”

Vorig jaar ging het om een grote groep die zich had onderscheiden, nu viel de eer te beurt aan één persoon die zich buitengewoon en voorbeeldig voor het dorpsleven heeft ingezet.
Jaap van Lingen, een Tjerkwerder ‘Yn Ieren en sinen’ heeft zijn sporen op het gebied van vrijwilligerswerk meer dan verdiend. Zo was hij gedurende tien jaar een stuwende en sturende kracht in de stichting het Waltahûs. Een prima organisator maar vooral een man van frissen en vernieuwende ideeën. De inmiddels regionaal bekende jaarlijkse parodialoop is hier een goed voorbeeld van. Ook nam hij het initiatief tot de oprichting van een dames- en herensociëteit in het dorp, was en is hij de sportieve motor van de dorpenvoetbalcompetitie, organiseerde hij feestelijke avonden voor de jeugd, wandeltochten voor jong en oud en barbecues voor iedereen die maar wilde aanschuiven.

Verder is hij nog actief als bar- en schoonmaakvrijwilliger in het Waltahûs en lid van zowel sportveldcommissie als de ijsvereniging. In zijn dagelijkse leven is Jaap van Lingen werkzaam als salarisadministrateur bij Nestlé. Het welzijn van de dorpsgemeenschap is de drijfveer voor zijn haast tomeloze inzet. “Myn Jaap is gewoon in hiel leave sosjale man’ aldus zijn vrouw Betty. De oorkonde en bijbehoorende Skieppesturt konden dan ook met gepaste trots worden uitgereikt aan iemand die volgens eigen zeggen ‘it gewoan moai fynt as in oar wat wille hat’: aaisiker, âld-hanger, yntiids no-smoker, Betty’t eigen mantsje, mister J. himsels, Jaap van Lingen die daarmee in de voetsporen van zijn vader treedt die de eervolle onderscheiding enige jaren geleden (1996) ook al in ontvangst mocht nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER