Skieppesturten 2010: EHBO-dames en organisatie Kunstrijk Tjerkwerd

0
1057
Skieppesturt 2010 1

Tjerkwerd – De uitreiking van de jaarprijs van Tjerkwerd, de Skieppesturt, werd traditiegetrouw weer uitgereikt tijdens het nieuwjaarsbal in het dorpshuis It Waltahûs. Deze eervolle onderscheiding werd in 1978 voor het eerst uitgereikt en wel aan de bekende dorpsomroeper Freerk Schakel. Sindsdien zijn velen om hun bijzondere inzet voor het dorp en de gemeenschap geëerd, zodat er inmiddels heel wat oorkonden met schapenstaart bij Skieppesturten aan de muur hangen. De naam Skieppesturt is overigens ontleend aan de bijnaam der dorpsbewoners. De jury bestaat uit de redactieleden van de dorpskrant ’t Skieppesturtsje.

In een door de redactie geschreven korte eenakter werd afgelopen zaterdagavond vanuit de historie van ’t Skieppsturtsje toegewerkt naar de diverse genomineerden voor het jaar 2010. Daarbij kwamen allerlei personen en groeperingen die in het dorp actief zijn aan de orde. De waslijst was lang, een luxe voor een dorp als Tjerkwerd, want het getuigt van veel energie, toewijding en gemeenschapszin om het dorp te maken tot een prettige woonomgeving voor iedereen. Veelzijdig, boeiend, vriendelijk en meelevend. Die veelzijdigheid kwam ook tot uiting in de voordracht van de jury die sprak van “in doarp mei alluere”.

Skieppesturt 2010 4

 

 

 

 

 

 

2010 was voor Tjerkwerd een bijzonder jaar en dat leidde tot bijzondere nominaties. Allereerst werden Akke Gietema-van Wieren en Hinke Twijnstra-Terpstra als gelukkigen opgeroepen. Jammer was het dat eerstgenoemde wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn, maar de redactie gaf te kennen dat zij de ereprijs binnenkort persoonlijk thuis zullen bezorgen. De twee dames zijn van onschatbare waarde voor de plaatselijke EHBO die al ongeveer een halve eeuw bestaat. Veertig jaar geleden kwamen Akke en Hinke de gelederen versterken en sindsdien hebben zij de afdeling tot grote hoogte getild. Zelf werden ze twintig jaar geleden ook nog eens kader instructeur met de bevoegdheid om les te mogen geven. En dat doen ze met heel veel plezier wat ook van positieve invloed is op het grote aantal deelnemers. De Tjerkwerder club telt zo’n 50 gediplomeerden! Het EHBO-duo weet op een fantastische manier een mix van gezelligheid en leerzaamheid te creëren en dat wordt breed gewaardeerd. Hun mooie levensvulling, zoals Hinke dat treffend omschreef, is nu dan ook beloond met de hoogste dorpseer die er te behalen valt.

Skieppesturt 2010 3

 

 

 

 

 

 

Maar de commissie had nog een prijs voor een werkgroep in petto. Velen spraken er in het afgelopen jaar met lof over en het succes was onverwacht groot en welgemeend. De werkgroep Kunstrijk Tjerkwerd had bijna een jaar lang geijverd voor een podium voor alle plaatselijke kunstenaars. Op 18 september 2010 konden de organisatoren Michiel de Jong, Anne de Vries en Gerben Wijnja terugzien op een meer dan geslaagd kunstpatrimonium. Maar liefst 1200 bezoekers hadden de weg naar de St. Petruskerk in hun woonplaats gevonden om daar te genieten van een breed aanbod kunstwerken. Twee weken lang hadden de Tjerkwerder kunstenaars hun werkstukken hier geëtaleerd. Tevens verscheen een glossy kunstboekje, een dorpskrant-special, over onder meer de achtergronden van deze mensen die hun werkstukken aan het publiek toonden. Het is de verdienste van de organisatie dat zij de vele individuele passies wisten te smeden tot een waardevol geheel in een zeer verzorgde inrichting, waarbij de kerk tijdelijk als een bijzondere galerie kon fungeren. Daarvoor werd dit toonbeeld van gemeenschapszin dan ook beloond met de ereprijs de Skieppesturt.

Skieppesturt 2010 2

 

 

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER