Strjitkeatsen op de Sylroede op zaterdag 16 september

0
810

Op zaterdag 16 september organiseerde K.F. De Twa Doarpen weer het strjitkeatsen voor al haar leden vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs. Op de straten van de Sylroede waren drie velden uitgezet, waarin gekaatst werd. Sponsor van deze partij was Anne Bakker Tuinaanleg en Bestrating. Er stond een mooie negen parturen op de lijst.

In de verliezersronde streden Rein Bakker, Michiel de Jong en Jentsje van der Stap om een finaleplek tegen Roel Hekkema, Durk Walsma en Sybrich Boersma. Hier bleek Roel cs. de sterkste partij met een eindstand van 5-4 6-4. Roel cs nam het in de finale op tegen Klaas Jan Haytema, Seakle Zijsling en Jildert Boersma. Hier bleek al gauw dat het partuur van Klaas Jan te sterk was voor Roel cs en met 5-0 6-0 was de eerste prijs dan ook voor Klaas Jan, Seakle en Jildert.

In de winnaarsronde stonden in de halve finale Ype Bote Bonnema, Johan Ouderkerken en Bouwe Enne Feenstra tegenover Ids Walsma, Jan Postma en Ekerina Bootsma. Met een eindstand van 5-3 6-4 ging de derde prijs naar Ids cs en bereikten Ype Bote en zijn maten de finale. Ype Bote cs stond in de finale tegenover Auke Walsma, Wiebren de Jong en Agtaha Witteveen. Ype Bote cs kwam hier naar voren als het sterkste partuur van de dag en won de krans met 5-2 6-6.

De nazit en prijsuitreiking vond plaats in it Waltahûs. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het kaatsseizoen succesvol afgesloten. Wij willen alle buurtbewoners bedanken voor hun medewerking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER