Kaatsen voor iedereen

0
1005
IMG_0895.JPG

Ieder jaar organiseert KF De Twa Doarpen een kaatspartij. Aan deze kaatspartij kan iedereen (vanaf groep 5 van de basisschool) meedoen; lid of niet-lid, jong of oud. Er wordt tijdens deze partij gekaatst met speciale ballen die groter en zachter zijn dan de normale kaatsballen. Dit jaar werd deze partij verkaatst op zondag 28 juni.  

Sponsor was aannemings- en timmerbedrijf Ouderkerken.17 parturen gingen met elkaar de strijd aan voor de kransen. In de eerste omloop waren meteen al een paar opvallende partijen. Zo mochten vader en zoon Haytema het tegen elkaar opnemen. Vader Riemer samen met Menno Galama en Naomi Feenstra, zoon Klaas Jan samen met Rein Bakker en Kees Bekema. De winst ging in deze partij overtuigend naar Rein, Klaas Jan en Kees met 5-1 6-6. Dit was niet de enige familiestrijd. Ook vader en dochter Postma mochten het tegen elkaar opnemen. Ook hier delfde de vader het onderspit. Jacobien won, samen met Rowanne Terpstra en Janita de Jong, met 5-4 6-6 van Jan Postma, Michiel de Jong en Anne Galama. 

De spannendste partij uit de eerste omloop was die tussen Freerkje Walsma, Robin Bijlsma, Daphne Bijlsma en Jaring Rijpma, Seakle Zijsling, Douwina de Jong. Het werd 5-5 6-6 voordat de beslissende slag werd geslagen, in het voordeel van Jaring, Seakle en Douwina.

We slaan in dit verslag nu even een paar omlopen over en pakken de draad weer op bij de halve finales. In de winaarsronde kaatsten Sjoerd Bouma, Hotske Burghgraef en Lucas Bijlsma tegen Rein, Klaas Jan en Kees. Het partuur van Sjoerd had in de voorgaande omloop een achterstand van 5-1 weten om te buigen naar de winst, maar helaas had Sjoerd in de halve finale te kampen met een blessure en moesten ze met 5-1 6-0 hun meerdere erkennen in het partuur van Rein. Het andere partuur in de finale (met een staand nummer in de halve finale) was Anne Bakker, Harmen Postma en Sigrid Schakel. De finale werd een fanatieke broederstrijd die uiteindelijk voor Rein cs de spannendste partij van de dag werd. Kregen zij in de voorgaande 4 omlopen totaal slechts 4 eersten tegen, nu hadden ze wat meer tegenstand. Anne cs kon echter niet genoeg doen om Rein cs van de winst af te houden. Met 5-3 6-6 waren het Rein, Klaas Jan en Kees die de kransen, geheel terecht, mee naar huis mochten nemen. 

In de verliezersronde ging de halve finale tussen Menno, Riemer & Naomi en Bert Jan Ouderkerken, Djurre Zijsling & Jelmer Stremler. Hier ging de winst naar Menno en zijn maten, met 5-2 6-4. Het staand nummer in de halve finale verliezersronde was voor Seakle Witteveen, Reiny Haytema en Stefan Dijkstra. Zij werden hiermee de tegenstander van Menno cs in de finale. Menno cs zette de winnende lijn verder door en wist de winst in de verliezersonde te halen door opnieuw met 5-2 6-4 te winnen. Al met al was het een geslaagde kaatsdag! Met deze partij is KF De Twa Doarpen alweer over de helft van het partij-programma 2015. Partijen die nog op de planning staan zijn: 
-11 juli, 11.00 uur, de Ronald Zwart auto’s jeugdpartij voor jeugdleden uit groep 5 t/m 8 
-11 juli, 20.00 uur, Het FRT nachtkaatsen voor alle leden die niet meer op de basisschool zitten.
-16 augustus, 11.00 uur, de Pr1ore jeugdpartij voor jeugdleden uit groep 5 t/m 8
-16 augustus, 11.00 uur, de Anne Bakker partij voor alle leden die niet meer op de basisschool zitten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER