Home Blog Pagina 136
thumb Singel244

Singel 4

Een heel oude foto nog voor 1888. De kerktoren heeft nog een koepel in plaats van de huidige spits. Een skutsje ligt in de...
Singel191

Singel 2

Dit is Singel nummer, op dit adres woonden: Paulis Schuil en Anna G. Posthumus Sybren Feenstra en Grietje Heeres Wiebe de Boer en Ellie...
15-10-2005 2

Opening infopaneel bij de St. Petrus

Zaterdag 10 oktober 2005 hebben wethouder Karel Helder van Wûnseradiel en voorzitter Anne de Vries het info paneel bij de kerk officieel onthuld. Zaterdag...
NR031 De pastorie is in 1748 gebouwd

Kerkstraat 9

De pastorie is in 1748 gebouwd. Het had eerst 2 daken. Aan de Noordoost  was een fruitbomen hof. Om het hof werd later een...
kerkstraat

Kerkstraat 5 en 7

Een foto uit 1930. Op de achtergrond het groene kruisgebouw. Daarnaast woonde vroeger Martinus Bonnema  die melkcontroleur was. Later werd dit gebouw  een koelruimte...
kikstra (2)

Kerkstraat 3

Op de foto de winkel van Johannes Deelstra en Naentske Salverda. Kerkstraat 3, de kruidenierszaak, dit is waarschijnlijk het oudste huis in het dorp....
harmonie1

Kerkstraat 1

Op de foto links het huis van Jan Heins en rechts de Harmonie. "It Waltahûs", Vroeger "de Harmonie" is in 1873 gebouwd door Timmerman...
kade1

De Kade

De Kade met bomen. Helemaal links op nr 10 woonde Willem Kuipers. Deze had hier een kuiperij, maar was ook postbode. Gerrit de Boer en...
CVO school 1929

CVO-School 1920-1929

Nr 844 Ch. Lagere School van Tjerkwerd met meester Stoffelsma in 1929.  Foto van Pietje Boersma-Sijtsma Nijland. 1. Juf Straatsma, 2. Jappie Twijnstra, 3....

Onvindbaar adres

Leeuwarden – Friese ambulances hebben af en toe moeite met het vinden van adressen in het buitengebied. Daardoor komt de hulpdienst wel eens buiten de...
X