Home Blog Pagina 137
resto 1

Restauratie grafmonument

Restaurateur Anske de Boer uit Franeker werkt in de Sint Petrustsjerke in Tjerkwerd aan het grafmonument van Watse van Camminga en Rixt van Donia....
Afbeelding3c

Restauratie van uniek monument

Tjerkwerd – In de St. Petrustsjerke in Tjerkwerd vindt op dit moment een voor Fryslân zeer bijzondere restauratie plaats. Het gaat om het herstel...
skiepesturt 2002

Skieppesturt 2002: Reunie Commissie School

TJERKWERD - Op het traditionele nieuwjaarsbal in het dorpshuis It Waltahûs van Tjerkwerd werden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten door voorzitter Fokko Rollema. Daarbij...

Skieppesturt 2001: Bert Miedema

TJERKWERD - Op het nieuwjaarsbal dat zaterdag in het dorpshuis van Tjerkwerd werd gehouden, heette secretaris Fokko Rollema van de Stichting It Waltahûs alle...
Dit is ook Tjerkwerd dl.5

Ook dit is Tjerkwerd 5

Deel 5 van de fotoserie van Michiel de Jong. Deze keer via it Âld hiem naar de Singel.
Skieppesturt 2000

Skieppesturt 2000: Commissie Simmer 2000

TJERKWERD - De commissie Simmer 2000 Tjerkwerd-Dedgum viel dit jaar de eer te beurt de traditionele jaarprijs van de redactie van dorpskrant 't Skieppesturtsje...
Skieppesturt 1999

Skieppesturt 1999: Joop Nota

Op het nieuwjaarsbal in het dorpshuis van Tjerkwerd heette voorzitter Trudy Witteveen van de Stichting It Waltahûs alle aanwezigen hartelijk welkom. In haar openingswoord...
Jong de S.1

Sytske de Jong

It is moandei 6 desimber as Trudy Witteveen en ik by frou Sytske de Jong fan de Waltawei op besite binne. Wyld waait de...
Skieppesturt 1998

Skieppesturt 1998: Okke Postma

Tjerkwerd, het dorp aan de Workumer Trekvaart, had op 2 januari weer haar traditionele nieuwjaarsreceptie in dorpshuis 'It Waltahûs'. Op deze belangrijke ontmoetingsplaats voor...
Skieppesturt 1997

Skieppesturt 1997: Richtsje Speerstra

TJERKWERD - "Klink dan en daverje, fier yn it rûn", deze welbekende woorden uit het Frysk volkslied waren ook in 1997 van toepassing op...
X