Skieppesturt 2006: Gerrit Mulder

0
818
heit1

Tjerkwerd – op zaterdagavond 6 januari jongstleden werd de jaarprijs van Tjerkwerd, bestaande uit een echte schapenstaart aan een lint, toegekend aan de 87 jarige dorpshistoricus Gerrit Mulder. De dorpskrantredactie, bestaande uit Tea Huitema, Riemkje Lemstra, Anneke Feenstra, Mireille Galema en Gerben Wijnja, deelde dat de inwoners van Tjerkwerd mee op het traditionele nieuwjaarsbal in dorpshuis It Waltahûs.

‘Skieppesturt 2006 voor dorpshistoricus Gerrit Mulder’

Gerben Wijnja schetste inleidend de ontwikkeling van Tjerkwerd en prees de kwaliteit van het platteland van de gemeente Wûnseradiel. “De natuerlike en monumintale kwaliteit fan ús gemeente mei al dy skoandere lytse doarpen hat syn gelikense net. Pearels binne it yn in see fan romte,” aldus de dorpsredacteur die verder inging op het dorp zelf.

“In dúdlik ferhaal fan in terpnedersetting wat moai te sjen is om ‘e tsjerke hinne. De karakteristike, kompakte struktuer dêr hat him útwreide by de Trekfeart lâns as wetterbuorren. Is it frjemd dat minsken ûnder de yndruk reitsje fan al dat moais? Sjoch de boatsjelju simmerdeis mar, hoe’t hja wakker filmje as hja hjir by de rige huzen del farre. Hear de fytstoeristen as hja op in bankje skoft hâlde en genietsje fan it lânskip. Dy kwaliteiten, ha wý dêr wol each foar? Benutte wy dat wol? Wy ha yn elk gefal in trekker fan komsa mei Artisjok, de galery fan Ada Stel. Mar ús keunstskilder Gerrit Wyngaarden meie wy ek net útpoetse. Akke Nota har Hekserij past moai yn dizze kreative rige en ôfrûne jier kaam de teeskinkerij mei brokante fan Bernhard Algra en Mellina Huitema dêr noch by as oanwinsten foar it toeristysk rekreative oansjen fan ús doarp.”

Wijnja noemde dat goede ontwikkelingen die recht doen aan de dorpsvernieuwing die aanstaande is. Hij riep de inwoners op om wat minder bescheiden te zijn en voor de dag te komen met die fantastische kwaliteiten. Met het uitreiken van de Skieppesturt werd alvast de daad bij het woord gevoegd, want in de persoon van Gerrit Mulder is iemand voor het voetlicht gebracht die dat ten volle verdient.

heit2
De huldiging.

De prijs kwam voor Mulder als een regelrechte verrassing. Bescheiden als hij is, had hij die eervolle onderscheiding ook nooit verwacht. Woordvoerder Gerben Wijnja was daar echter duidelijk over:

Mulder fertsjinnet de ûnderskieding foar mear as in heale ieu warber sneupen yn de doarpsskiednis mei as doel dy fêst te lizzen foar letter. Troch syn tadwaan witte wy no safolle oer Tsjerkwert. As der ien man is dy’t yn de rige Skieppesturten noch ûntbruts dan is it wol Gerrit Mulder.”

Toen Mulder zich in 1949 als dorpsschilder in Tjerkwerd vestigde, werd zijn historische belangstelling voor het oude dorp al gauw aangewakkerd door de verzameling ansichtkaarten die hij bij elkaar sprokkelde. In de loop der jaren groeide die collectie fors door. Maar het bleef niet alleen bij kaarten, want alles wat over Tjerkwerd in drukwerk verscheen, werd zorgvuldig bewaard en gedocumenteerd. Folders, rekeningen, foto’s, boeken, ansichtkaarten, zelfs kassabonnen van de voormalige winkeltjes. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar bij Mulder zit het in het archief. Daarmee is een collectie dorpshistorie bewaard gebleven waar menig ander dorp jaloers op zou zijn.

Twintig jaar geleden werd mede met behulp van zijn verzameling een gedenkboek samengesteld in verband met een grote reünie. Tijdens de millenniumfeesten stelde hij zijn voormalige schilderswerkplaats beschikbaar voor de vertoning van oude dorpsbeelden. De belangstelling was overweldigend.

Jaloers kan men ook zijn op de interessante website die zijn zoon Feike heeft ontworpen met behulp van het verzamelde materiaal van z’n vader. Sinds 4 oktober 2005 is de site online en hebben velen zich gelaafd aan de prachtige foto’s, de anekdotes en verhalen van en over de mensen die vroeger woonden in het dorp der Skieppesturten, de bijnaam van de inwoners in het dorp aan de Trekvaart. Ook het verenigings- en bedrijfsleven van vroeger en nu komen aan bod. Tevens voorziet de site in de behoefte om actuele zaken in de huiskamers te brengen: dorpsnieuws, op de MAT, de agenda en nieuws van de buurtvereniging Om ‘e toer.

Een toekomstige samenwerking met de dorpskrantredactie ligt in het verlengde hiervan.

(foto’s Frans Mulder)

LAAT EEN REACTIE ACHTER