Home Blog Pagina 127
Thea van Dam

Skieppesturt 1986: Thea van Dam

Tjerkwerd - Voor de tiende maal werd op nieuwjaarsdag te Tjerkwerd de "Skieppesturt" uitgereikt. Deze felbegeerde jaarlijkse onderscheiding, die door de redaktie van het...
2 skieppesturten

Skieppesturt 1985: Janny en Jelly

Tsjerkwert - De rottefanger fan Hamelen kin eartiids safolle sukses net hân ha as de 11 muzikanten dy't der nijjiersjûn yn slaggen de Tsjerkwerter...
skieppesturt 84

Skieppesturt 1984: Hein en Akke Gietema

Tsjerkwert - Hein en Akke Gietema van Wieren binne troch de redaksje fan 't doarpsblédsje it Skieppesturtsje útroppen ta man en frou fan it...
skieppesturt 83

Skieppesturt 1983: Het Schoolbestuur

Tjerkwerd - In Tjerkwerd is op het traditionele Nieuwjaarsbal de 'Skieppesturt fan 't jier' weer verkozen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan degene(n) die...
skiepesturt 82

Skieppesturt 1982: Jelte Speerstra

De rige fan Skiepesturten fan it jier bestiet oant no ta alinne ut manlju. De man fan it jeir 1982 waard Jelte Speerstra fan...
NR385

Beabuorster mole 100 jaar

TJERKWERD - Hieronder vindt u zeer lezenswaardig verhaal over de aanstaande dinsdag (21 april 1982) precies honderdjarige Beabuorster mole, die vlak buiten Bolsward rechts...
skiepesturt 78

Skieppesturt 1981: Freerk Schakel

Tjerkwerd - Zoals elk jaar werd afgelopen nieuwjaarsdag in Tjerkwerd de Skieppesurt uitgereikt. De naam "Skieppesturt" is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor...
Skieppesturt 80b

Skieppesturt 1980: Brandt Volbeda

Skieppesturt van het jaar 1980 was de heer Brandt Volbeda.
skiepesturt 79

Skieppesturt 1979: Gurbe Brandsma

Traditioneel werd tijdens het Nieuwjaarsbal in it Waltahûs te Tjerkwerd de Skieppesturt uitgereikt. Dit keer viel de eer te beurt aan de heer G....
skieppesturt 78 1

Skieppesturt 1978: Freerk Schakel

Tjerkwerd - Traditioneel wordt elk jaar in Tjerkwerd de "Skieppesturt" uitgereikt. De naam ''Skieppesurt" is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor de Tjerkwerders....
X